Izlabot ģimeni nozīmē izlabot visu pasauli

Cerēsim, ka mēs tomēr paudīsim nepieciešamību, kas vērsta uz vispārējo labošanos, līdz pat mīlestības pret tuvāko kā pret sevi pašu likumam. Pirmkārt – šo situāciju patiešām ir iespējams atklāt un apzināties.

Tomēr ir cilvēki, kuri izprot lielās cilvēciskās krīzes cēloni. Šī krīze izvēršas nevis kaut kur, bet tieši cilvēkā, viņa ego un tāpēc mums jāpadomā par mūsu neiedomājami lielo egoismu, kas ir visu nelaimju cēlonis.

Un pirmā nelaime ir nespēja veidot ģimeni, dabiskas savstarpējās saiknes trūkums, kas nepieciešama dzīvības turpinājumam. Rodot šīs problēmas risinājumu, protams, mēs spēsim pēc tam izlabot arī visas citas krīzes izpausmes, kas rodas no tā paša mūžsenā cēloņa. Ģimenes atveseļošanās iezīmēs to centru, no kura mēs atrisināsim citas krīzes, pievienojot arvien jaunus apļus “veselīgas ietekmes” sfērā.

Lūk, izrādās, ka galvenā problēma ir cilvēka apmācīšanas problēma. Tā ir apmācība, kas viņu virzīs uz dabiskas saiknes radīšanu, kāda tā bija vēl pirms dažām desmitgadēm. Toreiz visi saprata, ka nepieciešams precēties, laist pasaulē bērnus un saglabāt ģimeni.

Taču kopš tiem laikiem notika krasa pāreja uz šodienas, pretēju situāciju: nav vairāk nekādu pienākumu un saistību, cilvēki bez grūtībām šķiras, nevēlas bērnus un vispār nevēlas ģimenes attiecības. Lūk, tā ir īsta krīze – diametrāls pretstats dabiskai sākotnei, kas ielikta cilvēciskajā dzimtā.

Nav šaubu, ka pasaules labošanās, pirmkārt, jāfokusē un jāvirza uz ģimenes savstarpēju saišu labošanu. Tam, protams, ir daudz iemeslu, kuru pamatā ir tā pati sākotnējā vajadzība. Cilvēkam ir nepieciešama ģimene un dzimtas turpinājums.

Ja mēs varētu iedot cilvēkiem pareizu audzināšanu, spēju uzturēt labas attiecības, saglabāt savstarpējo mīlestību, atvēlot tai vietu virs seksa tīrā veidā, virzot uz cilvēcisko līmeni, uz savstarpēju cieņu starp dzīvesbiedriem, lai viņi patiešām kalpotu viens otram par atbalstu, lai būtu uzticīgi viens otram, tad, protams, viņi redzētu, ka labuma šajā ziņā ir daudz vairāk nekā ļaunuma. Tā mēs varētu gūt panākumus un likt pamatus visas pasaules labošanā.

No 213. sarunas par jauno dzīvi, 22.07.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed