Kabala – zinātnisks pētījums uz eksperimentālās bāzes

Bāls Sulams par kabalas zinātni runā, kā par “zinātnisku pētījumu uz eksperimentālās bāzes” (raksts “Miers”), jo tas tā patiešām ir. Kabalā tiek izmantota tāda pati pieeja kā jebkurā pasaules zinātnē. Atšķiras tikai pētījumu priekšmets un tā instrumenti, taču tiek ievēroti līdzīgi principi un galvenais no tiem: “spriest tikai vadoties no tā, ko redz tavas acis”.

Kāds var censties mani pārliecināt, kas sarkans ir melns. Taču es redzu, ka tas ir sarkans un reģistrēju to savos pētījumos. Tas ir, es uzticos tikai tam, ko redzu. Viens pētnieks saka vienu, cits – citu, rezutātā veidojas kāds vispārpieņemts viedoklis. Būtībā visa zinātne pamatojas uz statistiskiem datiem. Šāda pieeja liecina par secinājumiem, kas bāzējas uz eksperimentu, kas ļauj ievākt visus datus un izrisināt no tiem vispārīgo formulu.

Turpretī kabalas zinātnē nav statistisku metožu, kad viens pētnieks vairākkārt veic eksperimentu un rezultātā izlemj, ka tāds, acīmredzot, ir rezultāts. Ja kabalistam atklāsies kādi dati, tad tās jau ir neapšaubāmas zināšanas, kas precīzi atbilst viņa līmenim.

Lai gan nākamajā līmenī tas var izrādīties kļūdains un atklāsies īstenība. Turklāt pēc vēl vienas pakāpes var izrādīties, ka īstenība ir tieši tur, bet viss iepriekšējais bija kļūda. Tā notiek ikreiz, pārejot no pakāpes uz pakāpi.

Tāpēc nepastāv absolūta īstenība, bet tajā, ko tu pēti pašreiz, tu meklē Radītāju kā Absolūtu, līdz Viņš atklāsies.

Jautājums: Jūs sakāt, ka kabala pamatojas uz personīgo eksperimentu, taču, kā būt ar nepieciešamību “ticēt viedajiem kabalistiem”, viņu izzināšanai?

Atbilde: Tieši tāpat ir pieņemts jebkurā zinātnē. Ja tu esi izcila zinātnieka skolnieks, tad tevi arī ciena. Tu jau piederi viņa skolai. Saprotams, kas tu esi, proti, kas tevi “formatējis”, veidoja no tevis zinātnieku. To dēvē par skolotāju.

Turpretim kabalas zinātnē tas ir vēl svarīgāk, jo skolnieks caur skolotāju saņem visu gaismu, visu barību no augšienes un tā turpinās jau pastāvīgi.

No nodarbības: no raksta “Priekšvārds TES”, 27.08.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: