Liec mierā šo spuldzīti!

Ja cilvēkam nav saiknes ar Radītāju, tas nenozīmē, ka viņš atrodas apslēptībā. Atrasties apslēptībā nozīmē, ka man ir zināms Radītājs un Viņa īpašības, lai arī ne simtprocentīgi, bet noteiktā pakāpē. Un es zinu, ka patlaban tas no manis ir slēpts.

Pieņemsim, es zinu, ka biedrs kopā ar mani atrodas vienā istabā un es viņu nosaku pēc kaut kādām pazīmēm, un tāpēc apstiprinu, ka pašreiz viņš slēpjas. Proti, apslēptība ir zināma atklāsme. Es taču zinu, ka tieši viņš ir apslēpts. Tas nenozīmē pilnīgu zinību trūkumu un atraušanos.

Apslēptība ir izzināsana. Gluži kā speciālists, kurš pārbauda visas detaļas un piepeši atklāj, ka kādā vietā nav pietiekami informācijas, kas vēl ir jāatklāj – īpaša šīs parādības aspekta, kas paliek apslēpts. Taču viss pārējais viņam ir atklāts.

Apslēptība nav iespējama bez atklāsmes. Ja neesi bijis pazīstams ar biedru, tad nezini ne viņa seju, ne balsi, to, ka vari pateikt, ka viņš slēpjas? Tad, kad tu apgalvo, ka kāds slēpjas, tu zini, kas viņš ir. Tas ir ļoti svarīgi. Apslēptība ir atklāsmes neatņemama sastāvdaļa un tai nepieciešama.

Pateicoties apslēptībai, es modinu sevi uz to, kas man ir jāatklāj, ar kādiem līdzekļiem, noskaidroju, kas tieši no manis ir apslēpts un kāpēc. Tas ir, es attīstu sevī instrumentus piepešai atklāsmei. Kad es formēju un uzkrāju sevī pareizu vēlmi, tad notiek atklāšana.

Tad es redzu, ka apslēptība bija manī, ar šo apslēptības sajūtu Radītājs modināja mani, lai es Viņu atklātu. Man nav nepieciešams ieslēgt istabā gaismu, lai redzētu biedru. Man tikai jāatklāj savas iekšējās vēlmes, un tad es viņu sajutīšu daudz dziļākā iekšējā līmenī salīdzinājumā ar to, ja es ieslēgtu gaismu un vienkārši ieraudzītu.

Tieši uz to mani aicina Radītājs, pateicoties apslēptībai. Tādā veidā Viņš man saka: “Vēlies Mani vēl spēcīgāk, atklāj vēl lielākas alkas pēc Manis un tad tu sajutīsi Mani! Izbeidz turēties pie šīs spuldzītes – sāc just Mani iekšēji: manu vēlmi, manu sirdi. Mums nav nepieciešama iepriekšējā gaisma, lai starp mums mirdz savstarpējās dalības jaunā gaisma”.

Tagad tu saproti, ko Radītājs vēlas panākt ar apslēptību? Viņš modina tevī dziļāku iekšējo sajūtu slāni.

No nodarbības: no raksta “Priekšvārds TES”, 27.08.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed