Monthly Archives: decembris 2014

Meklētāju paaudze

Cilvēkam rodas daudz jautājumu: kā darboties, kā strādāt, kā pastāvīi sevi mudināt, kā virzīties uz priekšu, kā palielināt savas attīstības ātrumu, tas ir, pietuvināt Radītāja atklāšanu? Tā ir vienīgā cilvēka nodarbe šajā pasaulē – atklāt Radītāju, spēku, kas pārvalda visu realitāti un mani, kā esošo tās daļu.

Tādēļ mēs izmantojam to cilvēku padomus, kuri jau izgājuši šo procesu un sasnieguši atklāsmi. Tāpēc mēs arī mācāmies kabalas zinātni, kuras metode pēc savas definīcijas ir Radītāja atklāsme radījumiem šajā pasaulē. Viss, ko mums nepieciešams darīt – realizēt to, ko kabalisti ir uzrakstījuši. (vairāk…)

Vienkāršā un divkāršā labestības apslēptība

Bāla Sulama raksts „ Priekšvārds TES”, 46.p: Teikts (Devarim, 31:17): „Tad Mana bardzība iedegsies pret viņiem tai dienā, un Es tos atstāšu un paslēpšu Savu vaigu no viņiem, un tie tiks aprīti, un daudz ļaunuma un daudz bēdu nāks pār viņiem; un tad viņi sacīs tanī dienā: vai ne tādēļ nācis šis ļaunums, ka nav mana Radītāja manī?”

Nelaimes aizsedz no cilvēka Radītāju, avotu, ievietojot Viņu apslēptībā. Tādā veidā ir radīta vēlme gūt baudu, jo vairāk tā cieš, jo mazāk ievēro Radītāju, līdz pilnībā pārstāj redzēt. Radītājs ir labestības avots, bet problēmas nošķir Radītāju no cilvēka. (vairāk…)

Mana mīļotā pasaule

Kongress Čīlē, 2. nodarbība

Jautājums: Ja es izlaboju savu realitātes uztveri, tad, kur notiek izmaiņas – individuāli manī vai visā apkārtējā pasaulē?

Atbilde: Visas izmaiņas notiek tikai cilvēkā. Tu nekad neredzi to, kas atrodas ārpus tevis. Tavā galvā ir ekrāns, uz kura attēlojas visa šī pasaule.

Ja gribi tā redzēt patieso realitāti, tad nepieciešams sasniegt mīlestību pret visiem. Tad viss universs pārvērtīsies vienā vienkāršā gaismā. Nebūs cilvēku un šīs pasaules, paliksi tikai tu, ietverts baltas gaisma okeānā, tas ir, tikai tu un Radītājs. (vairāk…)

Aizsniegties līdz debesīm, 2. daļa

Pēc tam Ābrams aizdomājās: kā ar šo egoismu sadzīvot?

„Pieņemsim, ka tas tiešām ir visaugstākais dabas spēks. Īstenībā no visa tā, ko es redzu, var rasties iespaids, ka cilvēciskais egoisms valda pār visu. Tas grauj un rada, tas dara visu labo un slikto, gan ar tā palīdzību, gan arī tā vārdā. Tomēr, ja mēs turpināsim tam akli sekot, tad visu sagrausim un iznīcināsim viens otru, visu cilvēci”.

Lūk, ko pamanīja Ābrams. Un tajā viņam palīdzēja valdnieks Nimrods, kurš ieteica savu risinājumu – sadalīties, atdalīties vienam no otra, nomierināt kaislības, doties katram uz savu pusi no mazās „babiloniešu kopmītnes”. (vairāk…)

Aizsniegties līdz debesīm, 1. daļa

Savā laikā Izraēlas tautas izcelsme radās no Babilonas. Kopš tā laika šie divi virzieni, divas pasaules, pastāv viena otrā. Ebreju tauta sajaukta ar visu cilvēci, taču neizšķīst tajā, izklīst, bet nevar izzust, jo sākotnēji pārstāv pavisam citu sabiedrību, savādāk savienoti, savstarpēji saistīti.

Šiem diviem virzieniem nav iespējams sajaukties. Viņiem ir tik ļoti atšķirīgas garīgās, dabiskās saknes, ka līdz pat mūsdienām starp viņiem pastāv ļoti skaidrs, spilgts sadalījums, kuru nav iespējams aprakstīt un nav iespējams saprast.

Kādreiz Babilona, cilvēces šūpulis, bija kā viena ģimene. Pēc tam notika straujš egoisma lēciens. Parādījās valdnieks Nimrods, un Babilona patiesībā kļuva par tā laika visa progresa galvaspilsētu, kur tika kultivēta mistika, okultisms un tamlīdzīgi. (vairāk…)

Īsie stāsti. Vai ir bijuši grēku plūdi?

Viss, par ko rakstīts Torā, notika garīgajā līmenī, taču Toras personāži dzīvoja īstenībā un bija kabalisti. Tāpēc Torā izklāstīts tikai par cilvēka augšupeju uz garīgo pasauli un aprakstītas nevis materiālās dzīves parādības un notikumi, bet cilvēka iekšējais ceļš Radītāja izzināšanā.

Tādējādi Ādams un pēc tam Noass bija reāli cilvēki, kas dzīvoja uz Zemes un savās kabalistiskajās skolās apmācīja cilvēkus, kurus dēvēja par viņu dēliem vai pēctečiem.

Ņemot vērā, ka notikumi, kas aprakstīti Torā, norisinājās garīgajā līmenī, nevar sacīt, ka tie visi notika materiālajā pasaulē. (vairāk…)

Patiesība par trijām pasaules reliģijām, 3. daļa

Jautājums: Kā izpaužas visu trīs pasaules reliģiju īpašais raksturs?

Atbilde: Jūdaisms ir diezgan pasīva mācība, kas tikai uzņem visus, kuri piekrīt tās principam: mīlestībai pret tuvāko kā pret sevi pašu. Kristieši ir aktīvāki un vērsti uz āru, piesaistot cilvēkus savai ticībai.

Turpretī musulmaņiem ir vispārīgs viedoklis attiecībā uz to, ka islāmam ir jākļūst par visas pasaules vienīgo reliģiju. Viņi apgalvo, ka nevar būt cits augstākais spēks, kā tikai tas, ko viņi sev iedomājas, tas ir, Allāhs un Muhameds – viņa vēstnesis. Un šo viedokli viņi tiecas nostiprināt visā pasaulē. (vairāk…)

Patiesība par trijām pasaules reliģijām, 2. daļa

Jūdaisms, kas kādreiz pastāvēja uz mīlestības pret tuvāko kā pret sevi pašu principa, neprasīja kādu ārēju spiedienu uz cilvēku. Tas, kurš vēlējās, tam pievienojās, bet kurš nevēlējās – nepievienojās.

Pēc vēsturiskajiem dokumentiem ir redzams, ka praviešu laikā 8. – 7. gadsimtā pirms mūsu ēras, līdz pašam Tempļa sabrukumam, loti daudzi pasaules tautu iedzimtie gāja mācīties pie ebrejiem un ar to spēcināja jūdaismu. Daži no viņiem kļuva par ebreju tautas dižiem viedajiem un tādu bija ne mazums, ieskaitot slaveno viedo un kabalistu Rabiju Akivu.

Tomēr jūdaisms nevarēja plaši izplatīties visā pasaulē, jo šāda izplatīšanās ir iespējama tikai ar spēku. Visa cilvēce būtībā ir egoistiska, cilvēkus var uzpirkt ar naudu, vai iekarot ar varu, draudiem. Viens no diviem: pievilināt ar konfekti, vai pakļaut ar nūjas sitieniem. (vairāk…)

Patiesība par trijām pasaules reliģijām, 1. daļa

Jautājums: Kāpēc islāma fundamentālisms pēdējos gados nostiprina savas pozīcijas? Islāms sāka savu gājienu uz rietumiem un pakāpeniski iekaro Eiropu. Šodien Eiropas valstīs ir 54 miljoni musulmaņu. Tikai vienā Francijā dzīvo 7 miljoni.

Tendence pāriet uz islāmu un uzņem lielu ātrumu, un pats sliktākais, ka pastiprinās tieši islāma radikālie, ekstrēmie virzieni. Mūsdienu Eiropā pastāv veseli „musulmaņu geto”, kur vienkāršie iedzīvotāji baidās iet, tostarp arī policija. Tur pastāv sava noslēgtā dzīve.

Šī parādība izplešas biedējošos izmēros, pakāpeniski izejot no valsts kontroles. Eiropas centrā, kas agrāk bija brīvības, demokrātijas, vienlīdzīgu tiesību, plurālisma piemērs, uzliesmo kultūru karš. (vairāk…)

Trimda: uz gaismas un tumsas robežas, 4. daļa

Jautājums: Ievērojama mūsu pirmavotu daļa radās „nemierpilnajā” Tempļa nopostīšanas periodā. Vai tas nozīmē, ka grāmatām, kas sarakstītas uz krituma un jauna pacēlum robežas, ir jābūt ļoti augstām?

Atbilde: Protams! Toreiz tika uzrakstīts Babilonas Talmūds, un milzīgs daudzums citu grāmatu tika radītas uz šī robežpunkta, tostarp arī Grāmata Zoar.

Cilvēki zina: mēs kritīsim pilnīgā tumsā, lai atgūtos pēc daudzām paaudzēm. Vēlāk, pēc daudziem gadsimtiem, mēs no jauna „iznirsim” un sāksim realizēt to, kas mums bija – realizēt nākamajā, daudz augstākā līmenī kopā ar visu cilvēci, ar visu „Babilonu”. (vairāk…)