Svētība augšienē un lejā

Zoar grāmatā sacīts, ka pēc Ārona dēlu nāves, Mozus lūdza Radītājam žēlsirdību: „Ja pasaulē dzīvojošie atgriezīsies pie Tevis, kas viņus svētīs?”.

Radītājs viņam atbildēja: „Vai tu to saki Man? Pasaki Āronam, savam brālim, jo viņam ir uzdots svētīt augšienē un lejā, jo viņš ir žēlsirdības sasniegšanas pamats”.

Lieta tā, ka kontakts ar Radītāju notiek caur cilvēka īpašību, kas dēvēta par „koenu” (Āronu).

Svētīšana ir augstākās gaismas nonākšana lejup, lai izlabotu cilvēku. Gaisma var iziet tikai caur substanci „Ārons-koens”, proti, caur šo hierarhiju. Savādāk nevar būt. Citādi nekādā veidā nevar nonākt kontaktā ar Radītāju.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 06.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: