Skolotājs – garīgās enerģijas „raidītājs”

Kongress Sočos, 3. nodarbība

Jautājums: Kā sievietei iemīlēt garīgo skolotāju (Ravu)?

Atbilde: Es domāju, sievietei ir vieglāk salīdzinājumā ar vīrieti, jo viņai taču nav iekšējās pretestības ar skolotāju.

Iemīlēt Ravu nozīmē iemīlēt savas garīgās eksistences avotu. Patiesībā Ravs ir garīgās enerģijas raidītājs, bet mums – avots. Tāpat, piemēram, vecāki ir avots savam zīdainim, jo viss, ko viņš saņem, viņš saņem no viņiem.

Vīrietis vai sieviete attiecībā pret Ravu – nav nozīmes.

Bija laiks, kad sieviete daudzu gadu garumā bija Izraēlas tautas vadītāja, tās garīgais vadonis, skolotājs. Turklāt tieši tajos gados, kad visa tauta atradās garīgajā līmenī. Tas liecina par to, ka cilvēki vienkārši norobežojās no sava ārējā apvalka. Šodien to mums nav viegli iedomāties.

Tajos laikos bija daudz sieviešu-praviešu: Devora, Hulda un citas. Pravietis ir cilvēks, kam ir tieša saikne ar Radītāju. Nav nozīmes – sieviete vai vīrietis.

Jums jāraugās uz Ravu nevis kā uz vīrieti, bet kā uz spēka, informācijas, piepildījuma avotu, kā uz augstāko parcufu. Pakāpeniski jūs to izpratīsiet.

No 3. nodarbības, no kongresa Sočos, 25.08.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: