Desmit cilšu noslēpums, 5. daļa

Jautājums: Kas notika Tempļu laikos? Kādēļ tiem bija jāsabrūk?

Atbilde: Pirmkārt, kāpēc ebreji apvienojas? Tāpēc, lai, pateicoties tam, ka sevi izlabo, nodibinātu tādas savstarpējās attiecības, kas ļaus pildīt nosacījumu “Mīli savu tuvāko kā sevi”.

Viņiem ir jāizveido tāda vienota dvēsele, vienota vēlme, kurā pilnībā atklāsies Radītājs. Un viņi sasniedz šādu stāvokli.

Pēc tam viņi būvē pirmo templi – sevī, iekšēji apvienojoties. Taču šāds stāvoklis eksistē tikai mirkli, pēc tam nekavējoties (!) sākas sabrukums, soli pa solim.

Tāds ir process: sākumā notiek lēna pacelšanās uz vajadzīgā stāvokļa līmeni, un tiklīdz tas ir sasniegts, parādījies, tūdaļ sākās nolaišanās.

Jautājums: Tas nozīmē, ka Ābrama metode tomēr savu sasniedza, pacēla tautu pieprasītajā augstumā?

Atbilde: Jā. Un tad notiek kontakts starp visu tautu un Radītāju – uz abpusējas mīlestības nosacījumiem. Pie tam tauta sasniedza savu pilnīgu labošanos. Tā ir Pirmā Tempļa izveide.

Tālāk tautai vairs nav ko darīt, šajā līmenī nav iemesla dēļ kā pastāvēt. Garīgajā, katrs stāvoklis pastāv tikai mirkli – tad, kad tas realizējas. Gaisma atnāk, piepilda tilpni un tas arī ir viss.

Pēc tam šim stāvoklim ir jāpazūd. Tāpēc, ka process virzās uz priekšu, līdz šī saujiņa ļaužu, kas jau kļuvuši par Izraēlas tautu, izlabos visu cilvēci. Tādēļ viņiem atklājas jauna perspektīva.

Galamērķis nav uzbūvēt Pirmo Templi, bet pilnībā izlabot visu cilvēci – par to Ābrams runāja jau Babilonā, kad tikai viņš vienīgais par to zināja.

Mūsdienās ebreji saka: “Atstājiet taču mūs mierā! Kāda vēl izredzētā tauta!? Mēs gribam būt kā visi!”

Taču jebkurā gadījumā piespiedīs. Mēs redzam: piespiež – tāpat kā toreiz…

Turpinājums sekos…

No TV programmas “Babilona vakar un šodien”, 5.daļa, 03.09.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: