Desmit cilšu noslēpums, 2. daļa

Jautājums: Vai izdevās Ābrama sekotājiem izveidot taisnīguma sabiedrību?

Atbilde: Principā viņus nesaistīja kādas “skaistas”, “pionieru” sabiedrības veidošana. Viņus piesaistīja tas, ka savstarpējā saiknē viņi sasniedz nākamo, daudz dziļāku dabas līmeni.

Ābrams viņiem stāstīja, ka krīze paredzēta tieši tam, lai paceltos uz nākamo līmeni, lai izzinātu Dabas iekšējo būtību, tās jēgu, mērķi un attīstību.

Būtībā viņš vienkārši atradās vienu pakāpienu augstāk par viņiem, un viņi arī tiecās tur pacelties, lai gan neapzināti. Viņi vēl nesaprata, kā to izdarīt, kā ieiet daudz dziļākā Dabas slānī, tomēr viņi jau tuvojās pakājei, šī pakāpiena slieksnim un tādēļ spēja sadzirdēt Ābramu. Un viņš, pavēris durvis, tiem teica: “Tieši krīzes stāvoklis mūs turp novedīs. Šim nolūkam tas arī ir paredzēts!”

Tā viņi visi kļuva kā viena ģimene. Ābramu nomainīja Īzaks, Īzaku – Jēkabs. Citiem vārdiem, ģimene izgāja attīstības pakāpienus, dēvētus: “Ābrams”, “Īzaks”, “Jēkabs”, “Jāzeps”. Tieši viņš ieveda viņus Ēģiptē, savācot visus iepriekšējos, sākotnējos pakāpienus, summējot visu to potenciālu – gan egoismu, gan tieksmi uz garīgo, paceļoties virs egoisma. Tā viņi nonāca Ēģiptē, tas ir, sajūtā, egoisma atklāšanā.

Jautājums: Vai tad līdz tam viņi dzīvoja vienotībā? Vai tad brāļi nepārdeva Jāzepu verdzībā? Un vai tad viņš pats nepareģoja, ka viņi to pielūgs? Tātad bija nesaskaņas, bija naids starp brāļiem?

Atbilde: Protams. Un vēl kāds naids! Tieši tādēļ, ka viņi tiecās mīlēt tuvāko, kā sevi. Ja tu pēc tā netiecies, tad neatklāj šos egoisma līmeņus. Kad viss ir gludi, var iztikt tāpat. Taču šeit pēkšņi parādās zināms iemesls, kāds šķērslis, un tev ir jātiecas uz vienotību par spīti visām problēmām.

Tās rodas speciāli, lai tu paceltos tām pāri, patstāvīgi tiecoties sasniegt vēl lielāku mīlestību, vēl lielāku saikni, vēl lielāku apvienošanos. Vienotība var izaugt tikai virs sadrumstalotības sajūtas.

Tā Ābrama sekotāji cīņā ar savu egoismu sapulcējās arvien ciešāk un ciešāk, līdz Jāzeps viņus atveda uz Ēģipti.

Turpinājums sekos…

No TV programmas “Babilona vakar un šodien”, 5.daļa, 03.09.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: