Babilonas noriets, 7. daļa

Šodien kļūst acīm redzams, ka mūsu pasaules plaknē mums vairs nav ko darīt, ka esam paredzēti tam, lai “rāptos” uz augšu. Un no tukšuma stāvokļa šajā līmenī vienlaicīgi rodas nākošais stāvoklis, iespēja garīgi pilnveidoties.

Lūk, uz šīs vēsturiskās robežas mēs arī atrodamies – visa cilvēce. Un dabiski, ka Ābrama grupai ir “jāiznirst” visas pasaules priekšā, jāparāda sevi pareizā veidā un jāsāk kopīga augšupeja, lai paceltu visu cilvēcisko “Babilonu” līdz līmenim, kas paredzēts visai cilvēcei, visam visumam, – līdz Augstākā spēka līmenim.

Citiem vārdiem, vajag patstāvīgi meklēt, patstāvīgi strādāt, lai līdzsvarotu pozitīvo un negatīvo spēku, egoismu ar altruismu, tos savstarpēji apvienotu “vidējā līnijā” un līdz ar to izzinātu Augstāko spēku, līdz pat saplūsmei ar to. Tas jau ir nākamais pakāpiens.

Savā laikā Ābrams izveda ļaudis un parādīja viņiem, kā līdzsvarot divus spēkus. Tieši tāpat arī tagad Ābrama grupai ir jāparāda, kā pievienot pozitīvo pie negatīvā progresam, zemes egoistiskās cilvēces attīstībai kopumā.

Jautājums: Tātad iepriekšējā Babilona vairs neatkārtosies?

Atbilde: Nē. Babilona tuvojas izlabošanai. Un tādēļ visa cilvēce paceļas uz nākamo līmeni. Mūsu pasaule pazūd, un mūsu jaunajos maņu orgānos mēs sākam just nākamo stāvokli, nākamo pakāpienu – to, kuru dēvējam par “garīgo” jeb “Radītāju”.

No TV programmas “Babilona vakar un šodien”, 4.daļa, 27.08.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: