Babilonas noriets, 1. daļa

Jautājums: Uz īsu brīdi pārcelsimies uz momentu, kad sāka veidoties ebreju tauta un pievienosimies Ābrama grupai, kas izgāja no Babilonas un atbilstoši mīlestības pret tuvāko kā sevi pašu principam dodas uz Erec Israel – Izraēlas zemi. Vai visi šie cilvēki jau bija sasnieguši  garīgo pakāpi? Varbūt ar garīgo izzināšanu ir apveltīti tikai viņu līderi?

Atbilde: Visa tauta zināja, kurp tā iet un izjuta iekšējas izmaiņas. Taču viņu savstarpējā saikne principā vēl nebija tik augstā egoistiskā līmenī, lai tajā parādītos augstākā gaisma, kas dod iekšējo izzināšanu. Viņiem bija tikai kopēji mirdzumi.

To var salīdzināt ar mūsu līmeni: cik lielā mērā sajūt dzīvi akmens, puķe, zaķis un cilvēks? Visi sajūt zināmu eksistenci. Par nedzīvo līmeni mums ir grūti spriest.

Augu līmenis – zināmā veidā jau sajūt dzīvi. Dzīvniekam ir jākustās, lai nodrošinātu sev līdzsvaru ar apkārtējo vidi un šajā līmenī dzīve tiek sajusta lielā mērā. Turklāt cilvēks jūt dzīvi vēl stiprāk.

Tāpat arī šajā gadījumā: izejot no Babilonas, viņi bija it kā garīgā radījuma “nedzīvā” daļa. Pēc tam, sapulcējoties un nonākot Ēģiptē, viņi ienāk nākamajā egoisma slānī, kuru izlabojot, sāk tajā sajust „augu” eksistenci.

Tas ir, garīgo realitāti cilvēks jūt jau kā dzīvību un nāvi. Radītāja izpausme ir kā saule starp mākoņiem un tās gaismā – dzīvība, kas dāvā man dienu, kas mani pievelk. Vai arī es iekrītu naktī, iegrimstu depresīvā stāvokli utt.

Šodien visa pasaule atrodas depresijā, tas ir, jau sāk sajust, ka tai kaut kas pietrūkst. Piepildīt sevi, nomainīt savu depresiju uz pozitīvām sajūtām tā varēs tikai tad, ja tai nedaudz pamirdzēs gaisma. Gaisma ir Radītāja izpausme.

Tādas sajūtas parādās Ābrama mācekļiem pēc iziešanas no Ēģiptes. Viņi jau skaidri jūt, ka tiem ir nepieciešams atklāt Radītāju, tāpēc ka bez tā viņi nevarēs savienoties. Citiem vārdiem, viņu egoisms pieauga tik ļoti, ka tikai Radītājs, atklājoties viņos, palīdzēs tiem pārvarēt ego. Pakāpeniski Ābrama grupa pārtapa par Mozus grupu, un šis stāvoklis tajā arvien pieņēmās spēkā.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Babilona vakar un šodien”, 4.d., 27.08.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed