Radītāja mājvieta

Jautājums: Torā sacīts: „Attāliniet Izraēlas dēlus no nešķīstības, lai viņi nenomirtu savā nešķīstībā, apgānot Manu mājvietu, kas starp viņiem”. Tas nozīmē: „Mana mājvieta ir starp viņiem”?

Atbilde: Torā daudzkārt tiek atkārtots, ka „Es dzīvošu starp viņiem”. Turklāt par Templi ir tekts: „Mana māja”. Kāpēc? – Tāpēc, ka izlabota vēlme, kuru mēs radām, ir Radītāja mājvieta – tilpne, kuru mēs labojam un kuru Viņš piepilda ar savu gaismu.

Tā ir Viņa mājvieta, jo Radītājs atrodas izlaboto vēlmju piepildījumā un tāpēc tieši šajās vēlmēs mēs Viņu atklājam.

Savās vēlmēs, tieksmēs uz savienošanos ar tuvāko pēc principa „mīli tuvāko kā sevi pašu”, mēs atklājam Radītāju.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 05.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed