Zinātne mūs virza uz ciešanu ceļu

No Bāla Sulama raksta „Priekšvārds TES”, 41. p. .: Sacīts: „Tie, kas Mani meklē, Mani atradīs” (Mishlei, 8.) Par to tiek jautāts Zoar Grāmatā: „Kur tiek rasts Radītājs?” Un viedie sacīja, ka Viņu var atrast tikai Torā.

Viņu vārdi ir labi jāsaprot. No pirmā acu uzmetiena, šķiet, ka Radītājs ir apslēpts tikai materiālajā, šīs pasaules pārejošajās vērtībās, kas atrodas ārpus Toras. Kā, tādā gadījumā, var teikt pretējo: ka tikai Torā Viņš slēpj Sevi?

Tas nozīmē, ka mēs nekad nespēsim atklāt pareizo sistēmu, autentiskos dabas spēkus, kuri mūs virza uz priekšu, augstāko vadību, augstāko spēku, kas darbojas radījumā, ja neapgūsim Toru, proti, kabalas zinātni pareizā veidā. Neviena materiālās pasaules zinātne nespēj mūs tam pietuvināt.

Aizraujoties ar zinātnisko attīstību, cilvēks noved sevi uz ciešanu ceļa. Viņš taču cer, ka, pateicoties zinātniskajiem sasniegumiem, nonāks pie labklājīgas dzīves, taču, gluži otrādi, tikai nodara sev ļaunumu. Un tas ir saprotams, jo tādējādi viņš neattīsta savas vēlmes, lai atklātu augstāko spēku – labestīgo un darošu labu.

Sanāk, ka zinātne noved mūs pie neveiksmēm un novirza no pareizā ceļa. Lai kā mēs vērtētu mūsdienu zinātni, taču vajag beidzot apzināties un atzīties, ka zinātne mū ved ciešanu virzienā. Protams, tas viss tika ierpiekš ieplānots, jo neaklājot ļaunumu, nav iespējams sasniegt labestību. Cilvēciskajam saprātam jāatklāj sava pilnīgā bezbalīdzība.

Taču, ja no Ādama Rišona laikiem, no pirmās kabalas zinātnes atklāšanas, cilvēce būtu pieņēmusi to kā vienīgo līdzekli, kas ļauj atklāt labestīgo augstāko spēku, tad cilvēce būtu virzījusies tieši ideālā ceļā uz radījuma mērķi.

Tad nebūtu nepieciešams jebkāds zinātniskais progress un cilvēku sabiedrības evolūcija. Cilvēks veicinātu savu garīgo izaugsmi, bet ar nepieciešamajiem pasaulīgajiem darbiem – tikai, lai uzturētu savu eksistenci, tas ir, lai uzturētu savu dzīvniecisko ķermeni. Turklāt visa pārējā attīstība virzītos tikai pateicoties cilvēka izaugsmei mūsos.

No nodarbības: no raksta „Priekšvārds TES”, 27.08.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: