Monthly Archives: septembris 2014

Ko sēsi, to pļausi

Kongress Bulgārijā, 4. nodarbība

Jautājums: Pašlaik visā pasaulē notiek kari. Vai to var apturēt ar kabalas studiju palīdzību?

Atbilde: Kabala nerada brīnumus. Ja tikai spēsim kabalas zinības pielietot attiecībā pret sevi tā, lai augstākā gaisma, kas aizpilda Augstāko pasauli, sāktu caur mums aizpildīt arī mūsu pasauli, ja mēs pielīdzināsimies pēc savas struktūras un vienotības augstākiem elementiem, tad arī mūsu pasaulē sāks ieplūst augstākā enerģija. (vairāk…)

Cilvēku kopienas jaunā formula

Viedoklis: Atšķirībā no mūsu priekštečiem, mums nav precīza priekšstata par paredzēto “galapunktu”, uz kuru mēs virzāmies. Tam jābūt globālās sabiedrības, globālās ekonomikas, globālās politikas, globālās tieslietu sistēmas modelim.

Pretēji tam, mēs reaģējam un grūtībām, kas nesen radušās, eksperimentējam, maldāmies tumsā. Šķietami izturīgais karkass, uz kura turējās vēsture, saplosīts gabalos un neviena institūcija nav spējīga savākt to vienkopus. Mēs atrodamies bezsistēmas pasaules ekonomikas spīlēs, kuru atbalsta bezsistēmas planetārā politika. (vairāk…)

Dzirksteles no pīšļiem

Bāls Sulams „Mīlestība pret Radītāju un mīlestība pret radījumiem: Kāpēc kabalas metodika tika iedota Israēla tautai? Gūt panākumus tai palīdzēja pirmtēvu nopelni, viņi četrsimts gadu garumā pilnveidojās un gatavojās, kā rezultātā ikviens no tautas pieņēma mīlestību pret tuvāko. Viņi bija vienīgā, mazā tauta septiņdesmit lielo tautu vidū. Un kad viņi pieņēma mīlestību pret tuvāku, labošanās metodika tika iedota tieši Israēla tautai, lai tā varētu pilnveidoties.

Tādējādi šeit nav kāda īpaša nosacījuma. Arvien tā pati garīgā tilpne, kas attīstās tiešās gaismas (AVAJa) izplatīšanās četru stadiju ietvaros, bet pēc tam tilpne iziet caur „apstrādi” piecu pasauļu visās 125 pakāpēs, pilnīgi sašķeļoties, sadrumstalojoties lielā daļu daudzumā. (vairāk…)

Apvienošanās nepieciešama un iespējama

Visa pasaule var pūlēties savienoties, taču tai nekas neizdosies, izņemot vēl lielāku sašķelšanos. Šāds ilgs apvedceļš virza uz to pašu mērķi. Pastāv divi ceļi: viens – viegls un īss, bet otrs – smags un ilgs, proti, gaismas ceļš un ciešanu ceļš.

Ciešanu ceļā mēs mācāmies no savām kļūdām, līdz sapratīsim, ka pietiek mocīties un jāatrod cita metode.

Šo apvienošanās metodiku nav iespējams izprast, ja trūkst dzirkstele, kas jau ir pareizi apstrādāta un saistīta ar gaismas avotu. Tāpēc jebkuri cilvēku centieni savienoties, ja viņiem nav šīs metodikas, nodarīs viņiem tikai ļaunumu. Viņi nonāks pie pilnīgas vilšanās, pie kariem un milzīgām ciešanām. (vairāk…)

Tehniķis, kas atbildīgs par universuma darbu

Jautājums: Es vēlētos saņemt zinātnisku definīciju: kāda ir Izraēlas tautas specifiskā loma kopējā sistēmā? Kādi spēki šeit darbojas?

Atbilde: Izraēlas tauta ir realitātes daļa, kas virzās uz radījuma mērķi pie īpašiem nosacījumiem. Pretstatā visām pārējām radības daļām, Izraēlas tautas katrs solis uz priekšu, lai sasniegtu mērķi, var notikt tikai saskaņā ar brīvu izvēli.

Visa pārējā daba: nedzīvā, augu, dzīvnieku un pasaules tautas virzās uz priekšu atbilstoši noteiktiem dabas likumiem, kas iedarbojas uz viņiem, neatkarīīgi no viņu vēlmes. Viņiem ir sevi jāpilnveido. Tajā pašā laikā Izraēlas tautai uz katra soļa jāpauž sava piekrišana un sapratne. Līdzko Izraēlas tauta pieņems šo soli un to vēlēsies, tā virzīsies uz priekšu savā izaugsmē. (vairāk…)