Vēlmju līmenis “nams”

… pirms priesteris atnāk, lai vainu apskatītu, tiem nams ir jāuzpoš, lai neviens netop nešķīsts, kas tanī namā, tikai pēc tam lai nāk priesteris un aprauga namu. Un, kad viņš apskatot redz, ka, lūk, slimības pazīmes… (Tora, “Levijs”, “Metzora”, 14:3-14:37)

Ja cilvēks pārbauda savu vēlmi ar augstākās gaismas palīdzību, kas atklāj visus trūkumus, viņš saprot, ka viņam ir sērga un redz, kā tā izpaužas attiecībā pret citiem.

Tādēļ viņam jāiestājas kādā no sabiedrībām, jāsavienojas ar citiem, pūloties veikt darbības viņu labā, pēc principa “mīli savu tuvāko”. Viss izpaužas attiecībā pret apkārtējo sabiedrību.

Galvenais noteikums, galvenais Toras likums ir “mīli tuvāko kā sevi pašu”. Proti, visas cilvēka īpašības tiek noteiktas attiecībā pret kopienu, nometni, pilsētu, visu cilvēci, citiem vārdiem, attiecībā pret tuvāko un likumu “mīli tuvāko”.

Cilvēka īpašības ir egoistiskas vēlmes saņemt. Tās izpaužas atbilstoši tam, cik lielā mērā viņš tās izlabojis uz pilnīgu atdevi citiem. Vēlmju labošana virzās no iekšējām uz ārējām.

Iekšējās vēlmes – vissmalkākās. Tām seko tās, kas ir vairāk ārējas. Iespējams, arī otrādi: sākumā labojas ārējās vēlmes, bet pēc tam – iekšējās, atkarībā no tā, kādā stilā cilvēks ar tām strādā.

Ārējās vēlmes dalās ķermenī, ietērpā, namā un pagalmā. Darbs ar trešā līmeņa vēlmēm, kuras cilvēks izlabo attiecībā pret tuvāko, tiek dēvētas par “namu”.

Šajās vēlmēs viņš redz, ka daļu no tām skāris egoisms. Atrodoties līmenī “koens”, tas ir, Binas (atdeves) līmenī, viņš raugās uz savām ārējām vēlmēm, kas atrodas līmenī “nams” un, redzot trūkumsu sevī vai citos, viņš var tās precīzi analizēt.

No TV raidījuma “Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 05.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: