Mūzikas dziedinošais spēks

Jautājums: Kādā veidā garīgo pasauļu mūzika var mūs ietekmēt šodienas apstākļos, kad cilvēki attālinās no patiesajām vērtībām un tiecas saņemt materiālos baudījumus? Cik lielā mērā, lai arī zemapziņā, tā var iedarboties uz klausītāju?

Atbilde: Garīgo pasauļu mūzikā ielikts milzīgs augstākais spēks, jo šādu mūziku sajūt cilvēks, kurš sasniedzis mūsu pasaules vadības augstāko slāni.

Viņš jūt dabu tās smalkākajos līmeņos, kur veidojas pārvaldības signāli un spēki, kuri pēc tam nonāk zemāk, līdz sasniedz šīs pasaules līmeni, darbojas nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā un cilvēciskajā matērijā, formē mūsu domas un mūsu vēlmes.

Viņš sajūt spēkus, kas nonāk lejup mūsu pasaulē un rada tajā noteiktas darbības (mēs to dēvējam par evolūciju vai vēsturi) daudzkārt augstākā līmenī. Viņš it kā paceļas augstāk par mūsu pasauli un sāk šos spēkus just pirms to nonākšanas lejup mūsu pasaulē.

Tajā brīdī, kad cilvēks tos sajūt, šie spēki ir daudzkārt spēcīgāki salīdzinājumā ar to, kad tie nonāk lejup un iemiesojas visu matērijas veidu visiespējamākos vadošajos signālos, tostarp arī mūsos.

Tāpēc, ja mēs vienkārši dzirdam garīgo pasauļu melodijas, neiedomājoties jebkādus citus veidolus, tās ļoti labvēlīgi mūs ietekmē: attīra, virza uz cēlākām vēlmēm, noskaņo uz labu savstarpēju mijiedarbību ar citiem cilvēkiem.

Turklāt šīs melodijas ietver milzīgu informāciju. Lai gan mēs to nesaprotam, šī informācija sāk mūsos labvēlīgi strādāt, līdzsvarojot un pat izdziedinot (vārda plašākajā nozīmē) no visiem fiziskiem, morāliem un dvēseliskajiem trūkumiem.

Es uzskatu, ka šo mūziku jāklausās kā zāles. Šī mūzika cilvēkus sagatavo, lai viņi varētu uztvert to daudz dziļāk.

No TV raidījuma „Sarunas ar Mihaelu Laitmanu”, 09.02.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: