Daļēja labošanās

Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu, sacīdams: “Runā uz Israēla bērniem un saki viņiem: ikviens vīrs, kam ir gļotu pilēšana, šīs pilēšanas dēļ ir nešķīsts. Tāds ir viņa nešķīstuma iemesls: viņa gļotu pilēšana, vai nu gļotas pil no viņa miesām, vai arī viņa miesas attur to pilēšanu, tas visnotaļ ir nešķīsts. (Tora, “Levijs”, “Metzora”, 15:01-15:03)

Lieta tā, ka līdz labošanās beigām mēs nevaram pilnībā izlabot nevienu vēlmi. Integrālajā sistēmā pastāv pieci vēlmju līmeņi, šīs vēlmes labojas pēc kārtas: nulle, viens, divi, trīs, četri. Taču katra no tām ir iekļauta visās pārējās vēlmēs. Tāpēc nevienu vēlmi nav iespējamis izlabot, līdz būs izlabojušās visa pārējās.

Taču, kā tādā gadījumā to izdarīt? Mēs labojam tikai to daļu, kura var atrasties pareizajā komunikācijā ar visām citām izlabotajām vēlmēm. Notiek pastāvīga starta-pakāpjveida kustība, kad sākumā izlabojas šīs vēlmes daļa, pēc tam – citas, pēc tam no jauna – šīs vēlmes daļa utt.

Tā ir vesela integrāla sistēma, taču mēs tai tuvojamies soli pa solim. Citiem vārdiem, pie integrāla nonākam ar diferenciālo metodi, citādi neko nevar izlabot. Mēs paši neesam integrāli, esam sadalīti kvadrātiņos, kubikos, taču gala rezultātā mums ir jāsasniedz integrālā forma.

Tādējādi nav iespējams izlabot pat vismazāko vēlmi, ja nav izlabota visa sistēma. Un tāpēc pastāvīgi notiek atgriešanās pie vienas un tās pašas vēlmes, un tās labošana lielākā līmenī vai citā veidā, savienojumā ar citām ķēdēm.

Replika: Sākumā mēs runājām par cilvēka ķermeņa neizlabotajām daļām, pēc tam par mājām un piepeši patlaban, no jauna atgriežamies pie ķermeņa.

Atbilde: Tāpēc, ka nākamajā etapā tu sāc atklāt citus trūkumus.

Mūsu pasaulē arī pastāv šādas analoģijas. Piemēram, jo vairāk tiek ieviesti dažādi medicīniskie instrumenti, jo vairāk atklājas slimības. Turpretim iepriekš cilvēks it kā bija vesels. Tas pats notiek, lasot medicīnisko enciklopēdiju. Tikko tu sāc to lasīt, tu saproti, ka labāk ir apgulties un nomirt.

Tieši par to iet runa Torā – par atgriešanos pie sevis nākamajā līmenī.

No TV raidījuma “Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 05.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: