Cilvēku kopienas jaunā formula

Viedoklis: Atšķirībā no mūsu priekštečiem, mums nav precīza priekšstata par paredzēto “galapunktu”, uz kuru mēs virzāmies. Tam jābūt globālās sabiedrības, globālās ekonomikas, globālās politikas, globālās tieslietu sistēmas modelim.

Pretēji tam, mēs reaģējam un grūtībām, kas nesen radušās, eksperimentējam, maldāmies tumsā. Šķietami izturīgais karkass, uz kura turējās vēsture, saplosīts gabalos un neviena institūcija nav spējīga savākt to vienkopus. Mēs atrodamies bezsistēmas pasaules ekonomikas spīlēs, kuru atbalsta bezsistēmas planetārā politika.

Mūsdienu starpvaras mīnas – rezultāts tam, ka mēs nespējam uzturēt mūsu dzīvesveidu un tas noved pie planētas resursu izsīkuma, un dzīves apstākļu erozijas. Situācija paredz karu sākšanos un deficīto resursu pārdali.

Katastrofu var novērst, ja tikai tiks atrasta un pielietota cilvēku kopienas jaunā formula, kuras pamatā nav „ekonomiskā izaugsme”. Šodien šo formulu aizstāv dominējošās valstis. Ja nekas netiks uzsākts, cilvēku masas tiks iznīcinātas, un tā pamatā nebūs ideoloģiski iemesli, kā priekštečiem. Par iemeslu kļūs resursi, kas nepieciešami izdzīvošanai.

Globālā politika – jauna varas un politikas savienība globālā līmenī, nav pašmērķis, bet mērķu sasniegšanas līdzeklis. Globālās politikas institūciju iecere, izstrāde un īstenošana dzīvē ir uzdevums, kas jāizpilda, lai visas cilvēces kaites tiktu izveseļotas. Tas ir nepieciešamais nosacījums kaites ārstēšanai.

Radikāli jāmaina dzīvesveids individuālajā un sabiedriskajā līmenī. Pārmaiņu rezultātā tiks gāzta problēmu risinājuma patērētāja formula un laimes meklējumi. Mūsdienu veida kopienu, kas līdzinās sociālās konkurences un sāncensības fabrikai, mainīs uz sociālo solidaritātes un savstarpējās uzticības fabriku.

Sabiedrības un indivīda savstarpējās atbildības atjaunošana. Tam ir jākļūst par galveno cilvēku vienotības principu, galveno cilvēcības mērauklu. Tas ir nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai pārmaiņas mums ļautu izveseļot sociālās kaites, kas ir mūsdienu un nākotnes problēmu pamatā.

Replika: Pētnieki jau noprot par nepieciešamību kardināli mainīt sabiedrību. Taču šim nolūkam nepieciešama globāla piekrišana pilnīgam pārkārtojumam, kura pamatā ir cilvēciskās dabas labošana. Šādas pieredzes cilvēcei nav.

Viss izklāstītais ir atspoguļots Bībelē, bet rīcības programma aprakstīta kabalā. Vai mēs spēsim apzināties tās realizācijas nepieciešamību pirms vai pēc pasaules kara?

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: