Apvienošanās nepieciešama un iespējama

Visa pasaule var pūlēties savienoties, taču tai nekas neizdosies, izņemot vēl lielāku sašķelšanos. Šāds ilgs apvedceļš virza uz to pašu mērķi. Pastāv divi ceļi: viens – viegls un īss, bet otrs – smags un ilgs, proti, gaismas ceļš un ciešanu ceļš.

Ciešanu ceļā mēs mācāmies no savām kļūdām, līdz sapratīsim, ka pietiek mocīties un jāatrod cita metode.

Šo apvienošanās metodiku nav iespējams izprast, ja trūkst dzirkstele, kas jau ir pareizi apstrādāta un saistīta ar gaismas avotu. Tāpēc jebkuri cilvēku centieni savienoties, ja viņiem nav šīs metodikas, nodarīs viņiem tikai ļaunumu. Viņi nonāks pie pilnīgas vilšanās, pie kariem un milzīgām ciešanām.

Vēsturē bija tāds īpašs posms, kurā cilvēce pakāpeniski virzījās uz priekšu, sevi pilnveidojot, un, pateicoties savām neveiksmēm, izzināja, ka egoistiska savienošanās, pateicoties jaunām tehnoloģijām, tirdzniecībai, mums nenāk par labu.

Ne velti visas formas, kas iepriekš mums šķita progresīvas: apvienotā Eiropa, kopējais tirgus, starptautiskie sakari rūpniecībā un tirdzniecībā, šodien nonāk krīzes stāvoklī un sagādā mums daudz nepatikšanu un problēmu.

Jūtama katra cilvēka vēlme atdalīties un noslēpties savā stūrī, lai mēģinātu tikt skaidrībā ar sevi pašu, neapgrūtinot sevi ar citu problēmām. Visas iepriekšējās apvienošanās normas mūsdienās pauž savu dekadentismu. Tāda ir pareizā krīze, kas mums atklājas – ja apvienošanās ir egoistiska, tā tikai kaitē.

Egoistiskās apvienošanās nederīgums atklājas visā mūsu dzīvē un tas pats būs jāapzinās sabiedrībā, tautā, partijās. Cerēsim, ka tas drīz notiks.

Savienošanās ir iespējama tikai ar Bnei Baruh līdzdalību, jo nevienam citam nav saiknes ar augstākā spēka avotu, ar gaismu, kas var īstenot šo savienošanos. Tikai gaisma, nevis cilvēki,  nodibina starp mums vienotību.

Visas apvienošanās, ko radām paši, vēršas mums par ļaunu. Šķiet, pateicoties apvienībai, var saņemt daudz labuma, taču tas nekad nebeidzas labi. Mēs to jau redzam no mūsu problēmām ģimenē, rūpniecībā, bankās, visās iespējamās apvienībās. Pakāpeniski viss sāks sabrukt un šī procesa priekšgalā būs „apvienotā” Eiropa.

Tā mēs pakāpeniski apzināsimies, ka savienošanās ir nepieciešama, taču ne uz mūsu rēķina, bet pateicoties gaismai, kas atgriež pie avota. Cilvēki sajutīs, ka tas ir nepieciešams un iespējams. Nepieciešams, – jo pretējā gadījumā mēs neizdzīvosim. Un iespējams, – jo tamlīdzīgs pastāv dabā nedzīvajā, augu un dzīvnieku līmenī un kāpēc gan savienošanās nevarētu būt starp cilvēkiem? Šim kopējam integrālajam savienojumam mums nepieciešams pievienot tikai savu vēlmi.

Vienotība ir cilvēku sabiedrības vai tautas izlabotais stāvoklis. Un to var sasniegt ar augstākās gaismas palīdzību, bet tikai, ja iepriekš to palūgsim – visa tauta vai grupa.

No sagatavošanās nodarbībai, 03.07.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: