Tehniķis, kas atbildīgs par universuma darbu

Jautājums: Es vēlētos saņemt zinātnisku definīciju: kāda ir Izraēlas tautas specifiskā loma kopējā sistēmā? Kādi spēki šeit darbojas?

Atbilde: Izraēlas tauta ir realitātes daļa, kas virzās uz radījuma mērķi pie īpašiem nosacījumiem. Pretstatā visām pārējām radības daļām, Izraēlas tautas katrs solis uz priekšu, lai sasniegtu mērķi, var notikt tikai saskaņā ar brīvu izvēli.

Visa pārējā daba: nedzīvā, augu, dzīvnieku un pasaules tautas virzās uz priekšu atbilstoši noteiktiem dabas likumiem, kas iedarbojas uz viņiem, neatkarīīgi no viņu vēlmes. Viņiem ir sevi jāpilnveido. Tajā pašā laikā Izraēlas tautai uz katra soļa jāpauž sava piekrišana un sapratne. Līdzko Izraēlas tauta pieņems šo soli un to vēlēsies, tā virzīsies uz priekšu savā izaugsmē.

Taču tā rezultātā Israēls sāk apzināties un just savu virzību uz priekšu, atklāt viņus virzošo spēku, saprotot, kurp virzās, kādā eksistences veidā, uz kādu pasauli un stāvokli. Saskaņā ar šo izpratni, Israēls maina sevi, savu struktūru un attieksmi pret visām citām realitātes daļām un, vispirmām kārtām, pret citām tautām.

Visa realitāte ir sistēma, kas dzīvo un elpo, proti, nepārtraukti mainās, virzoties uz priekšu uz savu galamērķi. Turpretī Israēls ir īpaša sistēmas daļa, kas kalpo kā pārejas posms, savienojošais kanāls, adapteris starp spēkiem, kas vada sistēmu, un tām daļām, kas pašas nespēj kontaktēt ar šiem spēkiem un virzīties uz priekšu, jo nav apveltīti ar brīvās izvēles iespēju.

Tāpēc Israēlam ir jārūpējas par citām sistēmas daļām un jākalpo kā saiknei starp augstākās pārvaldes spēkiem un nedzīvo, augu, dzīvnieku dabu un pasaules tautām.

Jautājums: Tatad Israēls ir tehniķis, kas atbild par visas sistēmas darbību?

Atbilde: Jā, taču Israēlam pašam ir jāmainās, pretējā gadījumā tas nezinās, kādā veidā ir jārūpējas par sistēmu. Israēlam nepārtraukti ir jāpilnveidojas: savā augstākā spēka apziņā, lai aicinātu augstāko spēku rūpēties par sistēmu un apzinoties visas pārējās sistēmas daļas: dabu un pasaules tautas, uzturēt ar tiem saikni. Israēla tauta atrodas vidū, kā savienojošais posms.

No TV pārraides „Pasauļu sastapšanās”, „Izraēlas apziņa”, 2014. gada 18. jūnija 3. raidījums

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: