Monthly Archives: septembris 2014

Vēlmju līmenis “nams”

… pirms priesteris atnāk, lai vainu apskatītu, tiem nams ir jāuzpoš, lai neviens netop nešķīsts, kas tanī namā, tikai pēc tam lai nāk priesteris un aprauga namu. Un, kad viņš apskatot redz, ka, lūk, slimības pazīmes… (Tora, “Levijs”, “Metzora”, 14:3-14:37)

Ja cilvēks pārbauda savu vēlmi ar augstākās gaismas palīdzību, kas atklāj visus trūkumus, viņš saprot, ka viņam ir sērga un redz, kā tā izpaužas attiecībā pret citiem.

Tādēļ viņam jāiestājas kādā no sabiedrībām, jāsavienojas ar citiem, pūloties veikt darbības viņu labā, pēc principa “mīli savu tuvāko”. Viss izpaužas attiecībā pret apkārtējo sabiedrību. (vairāk…)

Mūzikas dziedinošais spēks

Jautājums: Kādā veidā garīgo pasauļu mūzika var mūs ietekmēt šodienas apstākļos, kad cilvēki attālinās no patiesajām vērtībām un tiecas saņemt materiālos baudījumus? Cik lielā mērā, lai arī zemapziņā, tā var iedarboties uz klausītāju?

Atbilde: Garīgo pasauļu mūzikā ielikts milzīgs augstākais spēks, jo šādu mūziku sajūt cilvēks, kurš sasniedzis mūsu pasaules vadības augstāko slāni.

Viņš jūt dabu tās smalkākajos līmeņos, kur veidojas pārvaldības signāli un spēki, kuri pēc tam nonāk zemāk, līdz sasniedz šīs pasaules līmeni, darbojas nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā un cilvēciskajā matērijā, formē mūsu domas un mūsu vēlmes. (vairāk…)

Daļēja labošanās

Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu, sacīdams: “Runā uz Israēla bērniem un saki viņiem: ikviens vīrs, kam ir gļotu pilēšana, šīs pilēšanas dēļ ir nešķīsts. Tāds ir viņa nešķīstuma iemesls: viņa gļotu pilēšana, vai nu gļotas pil no viņa miesām, vai arī viņa miesas attur to pilēšanu, tas visnotaļ ir nešķīsts. (Tora, “Levijs”, “Metzora”, 15:01-15:03)

Lieta tā, ka līdz labošanās beigām mēs nevaram pilnībā izlabot nevienu vēlmi. Integrālajā sistēmā pastāv pieci vēlmju līmeņi, šīs vēlmes labojas pēc kārtas: nulle, viens, divi, trīs, četri. Taču katra no tām ir iekļauta visās pārējās vēlmēs. Tāpēc nevienu vēlmi nav iespējamis izlabot, līdz būs izlabojušās visa pārējās.

Taču, kā tādā gadījumā to izdarīt? Mēs labojam tikai to daļu, kura var atrasties pareizajā komunikācijā ar visām citām izlabotajām vēlmēm. Notiek pastāvīga starta-pakāpjveida kustība, kad sākumā izlabojas šīs vēlmes daļa, pēc tam – citas, pēc tam no jauna – šīs vēlmes daļa utt. (vairāk…)

Tuvinieties Man

Dziesma „Pateicos par manas dvēseles glābšanu” („Ki Hilatzta Nafshi”) ir dziesma – pateicība par to, ka cilvēks beidzot ir atradis atbildi uz jautājumu par dzīves jēgu, paceļoties uz līmeņiem, kuros tika radīts, – augstāk par mūsu pasauli.

Mūsu dvēsele formējas augstākajos informacionālajos līmeņos, tāpat kā formējas jaundzimušā ķermenis mātes miesās. Pakāpeniski formējoties, dvēsele sāk nonākt lejup, kļūst raupja, ietērpjoties apvalkos, kas kļūst arvien tuvāki matērijai, līdz ienāk materiālajā ķermenī.

Tāpēc garīgās izzināšanas mērķis – pacelties augšup, sasniedzot tos līmeņus, kuros sāka formēties tava dvēsele. Tur tu sāc izzināt dvēseles sakni, pamatu: kāpēc tev ir tieši tāds liktenis; kas tev ir paredzēts ne tikai šajā dzīvē, bet visā pārdzimšanu riņķojuma sērijā, līdz tu pilnībā realizēsi savu garīgo potenciālu un virzīsi dvēseli uz iepriekš paredzēto stāvokli. (vairāk…)

Diženuma vienkāršība

Jautājums: „Garīgo pasauļu melodijas” ir mākslas sfēra, kurai šodien jāatklājas visiem. Es to nosauktu par pakāpi, kas atrodas nedaudz augstāk salīdzinājumā ar klasisko mūziku, jo garīgo pasauļu melodijās ietverta sestā sajūta (punkts sirdī). No pirmā acu uzmetiena, melodijas šķiet diezgan vienkāršas, ne ļoti faktūras, taču…

Atbilde: Melodija „Radītājs slēpjas” („El Mistater”) atskan ļoti vienkārši, iespējams pat kā nepabeigta, kā mazs skaņdarbs, taču tā ir harmonijas izpausme augstākajā izzināšanā vai harmonijā, kas atklājas.

To pavada ļoti augsti vārdi par augstāko, mūžīgo, absolūto, vienīgo vienoto spēku, kas mūs ieskauj un virza uz noteiktu, ideālu, pilnības stāvokli. (vairāk…)

Atklāt sevī Radītāju

Kongress Toronto, saruna maltītes laikā.

Jautājums: Kā jūs izprotat, kas ir Radītājs?

Atbilde: Nav iespējams izprast Radītāju.

Mēs esam vēlmes. Tāpēc tas, ko mēs jūtam, mēs varam saprast atbilstoši tam, kā mēs izjūtam un apzināmies savas vēlmes. Vēlme ir primāra. Pēc tam jau saprāts uztver, domā un novērtē to, ko sajūt.

Tādējādi izzināt Radītāju, Viņu nesajūtot, nav iespējams. Turklāt Radītāja sajušana ir tikai mūsu savstarpējās saiknes sajūta. Mēs uztveram Viņu kā pareizo saikni starp mums, jo Viņš ir „bo-u-re” (Bore), tas ir, „atnāc un ieraugi”. (vairāk…)

Kā rast laimes formulu?

Kongress Sočos, 1. nodarbība

Laime nav mērāma ne bagātībā, ne dzīvokļa lielumā, ne elektroierīču daudzumā virtuvē, ne arī sekmīgā biznesā. Laime nav mērāma materiālajās vērtībās.

Pirmkārt, laimes sajūta nav subjektīva, tā aptver veselas cilvēku grupas. No vienas puses, laimes indeksā ir integralitātes rādītājs: ja visi cilvēki man apkārt ir nelaimīgi, es nespēju justies laimīgs.

Es varu justies, pieņemsim, spēcīgs, taču ne uz ilgu laiku, jo arī tas prasa kādas sabiedrības daļas atzinību.Laimi var sajust kolektīvā apvienībā, kad starp cilvēkiem valda atbalsts un saskaņa. (vairāk…)

Steidzami nepieciešami Ābrama palīgi

Jautājums: Vai iepriekš Israēls bija novadījis gaismu pasaulēs?

Atbilde: Israēls nekad nav novadījis gaismu pasaulēs, jo tas nebija Israēla pienākums. Mēs esam attīstības procesā, kas sācies no Ādama Rišona laikiem, tas kalpoja par sagatavošanās procesu.

Pēc tam Ābrams sāka organizēt pirmo grupu no visas cilvēces. Viņš nāca klajā ar aicinājumu un sāka apmācīt babiloniešus, sarakstīja grāmatas, kā raksta Rambams. (vairāk…)

Ko nespēj prāts, to dara laiks

Jautājums: Strādājot ar egoismu, mēs pastāvīgi to apmānām. Vai tieši par to tiek klāstīts Torā?

Atbilde: Es neteiktu, ka darbs ar egoismu ir apmāns, drīzāk – egoisma pareiza izmantošana. Pats egoisms pret sevi pašu ir bezspēcīgs kā bērns, kurš dusmojas un neko ar to nevar darīt. Tāpēc mums ir dota Tora, lai mēs varētu mūsu ego apgriezt uz otru pusi. Tā ir visa ideja.

Galvenais to uztvert. Tam tiek veltīti gadi, reizēm pat desmitgades. Daži no maniem skolniekiem, kuri studē 15 gadus, tikai patlaban sāk to uztvert. (vairāk…)

Kabala un Junga psiholoģija

Kongress Bulgārijā, 4. nodarbība

Jautājums: Daudzas atbildes uz jautājumiem par pasaules izpratni un apzināšanos es atradu Junga psiholoģijā. Vai pastāv saikne starp kabalu un psiholoģiju?

Atbilde: Kabala un materiālistiskā psiholoģija cieši saistītas. Taču lieta tā, ka psiholoģija nodarbojas ar dzīvnieka psiholoģijas pētniecību, šo dzīvnieku dēvē par „cilvēku”.

Jebkuram dzīvniekam: zirgam, pērtiķim, zilonim ir sava uzvedības, saskares psiholoģija utt. Tāpēc cilvēka psiholoģiju var pētīt kā dzīvnieku, ar Junga un citu zinātnieku darbu palīdzību, jo viņi pēta parasto cilvēka dabu. (vairāk…)