Izzināšana, vadoties no kontrastiem

Zohar grāmatā ir teikts: „Gaismas pārākums, ko atklāj no tumsas”, jo labvēlīga gaismas iedarbība izpaužas tikai ja izejam no tumsas. Lai atklātu baltā īpašību, nepieciešams melnais. Bez melnā nebūtu iespējama baltā izzināšana. Un pateicoties tam, ka ir melnais, cildenumā paceļas baltais.

Tāpat kā piemērā par saldo un rūgto: cilvēks nezina salduma garšu, pirms nav nobaudījis rūgto. Un rūgtums, ak vai, ļāva sajust saldmi, jo pretējības atklāj viena otru. Tā notiek starp balto un melno, gaismu un tumsu, slimību un veselību. Ja pasaulē nebūtu slimo, neviens nezinātu, kas ir veselība.

Tumsa personificē negatīvo, ko izjūtam dzīvē: pārliecības trūkumu, bailes, alkatību, lepnību, nicinājumu. Kamdēļ Radītājs radīja tumsu kā kaut ko visnežēlīgāgo, netīrāko, pretēju Sev? Tieši tādēļ, lai varētu izzināt gaismu.

Mēs, radījumi, visu varam noteikt tikai vadoties no kontrasta. Radītājs ir viena nepārtraukta gaisma. Viņā nav divu pretēju īpašību, lai varētu sajust, dot priekšroku un izpētīt vienu attiecībā pret otru. Turpretī mūsos šāda polaritāte pastāv. Un tāpēc mums ir jāsaprot, ka viena īpašība nevar pastāvēt bez otras.

Virzoties augšup, mēs neizbēgami paceļamies gan pa labo līniju, gan pa kreiso, stāvot uz divām kājām – pretējām īpašībām, pretējām sajūtām un jo vairāk ir gaismas, jo tā, protams, tiek sajusta, vadoties no kontrasta ar vēl lielāku tumsu. Tas notiek pastāvīgi un visur: visās sajūtās, domās, lēmumos.

Tāpēc cilvēkam jau iepriekš ir jābruņojas ar pacietību, iespēju to visu pārdzīvot. Taču to veikt nav viegli, jo garīgais ceļš ir attīrīšanās no egoisma ceļš, kura pamatā ir iekšējā cīņa.

Tikai pareizs saskarsmes vides atbalsts, tās pastāvīga nostiprināšanās spēj noturēt cilvēku virs ūdens, turpretī viņš pats nav nekas. Tāpēc, kad sapulcējas desmit niecības, kas apzinās, ka viņi ir nulle, taču tajā pašā laikā visiem spēkiem pūlas palīdzēt viens otram, tad pār viņiem nāk lejup Augstākā gaisma un pārvērš viņus spēkavīros.

Jautājums: Kāda ir šīs cilvēka iekšējās kustības psiholoģija? Vai viņam no tā ir jāgūst bauda?

Atbilde: Bauda, kuru viņš saņem, nav mazohistiska bauda. Tā rodas, cilvēkam labojoties.

Iedomājieties desmit cilvēkus, kuri nekādā veidā nespēj viens otram palīdzēt, taču visiem spēkiem pūlas to izdarīt. Turklāt pār viņiem nāk lejā milzīgs Augstākais spēks, jo katrs cīnās ar savu egoismu, lai palīdzētu citiem. Rezultātā rodas grupas atbildība par visiem un katra locekļa par vienu, un Augstākais spēks viņus sasaista, nostiprina, paceļ augšup uz nākamo līmeni.

No TV pārraides Grāmatu grāmatas noslēpumi”, 12.02.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed