Slimības – egoisma sekas

Jautājums: Kādēļ ir vajadzīgas slimības un fiziskas ciešanas?

Atbilde: Tās ir mūsu kopējā neizlabotā egoisma sekas. Kamēr egoisms mitinās dvēselēs, pat izlabotās dvēseles, būdamas pilnīgā saiknē ar neizlabotajām, izjutīs uz sevis ciešanas.

Jautājums: Varētu vēl saprast, kāpēc ciešanas ir vajadzīgas kabalistiem – mācīties pacelties virs dzīvnieciskā līmeņa, taču, kāpēc tās vajadzīgas vienkāršiem cilvēkiem?

Atbilde: Mēs visi atrodamies kolektīvā atkarībā viens no otra, būdami vienota substance – dvēsele, vēlme saņemt. Ja šī vēlme ir „sevis dēļ” – ciešam, ja „Radītāja dēļ”, proti, tāpat kā gaisma – gūstam baudu.

Jautājums: Vai nav nežēlīgi piepildīt nelaimīgās būtnes ar ciešanām?

Atbilde: Radītājs ņem vērā beigu stāvokli, Viņa vadības pamatā ir nepieciešamība novest mūs pie absolūti izlabota stāvokļa, pilnības.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: