Svētieties un esiet svēti

Nepadariet sevi nicināmus visādu līdēju dēļ, kas lien, un nekļūstiet, viņus aizskarot, nešķīsti, ka jūs viņu dēļ netaptu apgānīti. Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties un būt svētiem, jo Es esmu svēts; nepadariet sevi nicināmus ar visādiem līdējiem, kādi lien virs zemes, jo Es esmu Tas Kungs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, lai jūs piederētu Dievam un lai jūs būtu svēti, jo Es esmu svēts.” (Tora, “Levitu grāmata”, “Šemini”, 11:43-11:45)

Ja mēs izmantosim visas savas vēlmes, tās pareizi labojot, tad sasniegsim svētuma pakāpi – absolūtu atdevi un mīlestību pret tuvāko.

Torā pastāvīgi tiek atkārtots: “Es esmu tas, kas izveda jūs no Ēģiptes zemes”, – jo iziet no sava egoisma var tikai Augstākās gaismas iedarbībā. No mūsu puses ir nepieciešama tikai vēlme.

Visās Toras nodaļās vēstīts par kalpošanu Radītājam, par garīgajiem likumiem, par egoisma izpausmi visās tā formās un turpmāko labošanu. Egoisms var izpausties jebkādā valodā: ar mūzikas palīdzību, vārdos, zīmējumos, dejās – jebkādā veidā.

Svarīgi, lai mēs to pareizi saprastu, izlabotu ar Augstākās gaismas palīdzību un pareizi izmantotu – atdevē un mīlestībā. Tad mēs kļūsim kā Radītājs: „Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties un būt svētiem.”

No TV raidījuma “Grāmatu grāmatas noslēpumi”, 21.01.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: