Tunelis uz antipasauli

Visa pasaule man dalās tajā, kas ir manī un tajā, kas ir ārpusē. Ir mans ķermenis, kas aizņem kādu vietu un pasaule, kas atrodas man visapkārt. Vissvarīgākais man – es pats, bet viss pārējais ir pielikums, kas arī dalās atbilstoši svarīguma pakāpēm atkarībā no tā, cik lielā merā tas dod man labumu vai ļaunumu.

Taču, pieņemsim, es mainu šīs daļas vietām un sasniedzu stāvokli, kad ārējais kļūst man svarīgāks nekā es pats. Līdz ar to es veicu sevī apvērsumu, iekšēju uztveres inversiju, kas veido manī jaunu attieksmi pret realitāti. Es sāku pretējā formā uztvert laika, telpas, kustības, labestības un ļaunuma jēdzienu – viss apgriežas otrādi.

Es nokļūstu antipasaulē, kas pretēja mūsu esošajai pasaulei! Antipasaule var kustēties pilnīgi citos virzienos: gan pagātne, gan tagadne un nākotne, bez jebkādiem ierobežojumiem.

Mainās telpas jēdziens – es vairs neesmu piesaistīts konkrētai vietai. Fiziķi klāsta par tuneļu esamību Visumā, šajos tuneļos mēs varam ienākt. Mums jāiekļūst tajā pasaulē, kas atrodas aiz matērijas.

Protams, es uzskatu sevi pašu par vissvarīgāko salīdzinājumā ar to, kas atrodas ārpusē. Taču, ja es spētu apgriezt otrādi šo uztveri un pārvaldīt to, tas ir, pats lemt, kas man ir svarīgs, tad atbilstoši tam kļūtu par laika saimnieku.

Fizika skaidro par telpas izliekšanos no teorētiska viedokļa, kā tas ir redzams, pateicoties īpašai aparatūrai, taču to nosaka tas pats pasaulīgais cilvēks. Tādā ceļā nevar iziet ārpus materiālās pasaules robežām. Viņi redzēs to pašu matēriju, tikai ar augstāku laika, kustības un telpas rezolūciju.

Turpretī kabalā izklāstīts par cilvēka uztveres mainīšanu, tad cilvēks pāstāj būt atkarīgs no matērijas. Es stāvu kails un brīvs no visa  materiāla Visuma vidū, vērojot šo Visumu caurcaurēm, neierobežoti un redzot to vietu, no kuras nāca spēks, kas radīja Lielo Sprādzienu. Šis spēks radīja enerģiju, kas ļāva radīt visu milzīgo Visumu un attīstīja šo Visumu līdz punktam, kurā es pašlaik atrodos.

Taču es raugos atpakaļ un vēlos redzēt šo spēku, kas bija par iemeslu Lielajam Sprādzienam un tieši šo spēku es vēlos izpētīt. Man nav ko pētīt mūsu Visuma iekšienē, jo tas taču ir tikai šī pirmatnējā spēka sekas. Ja es zināšu avotu, tad arī izzināšu visas tā sekas.

Taču, spriežot pēc sekām, mēs nespēsim izpētīt avotu. Mēs redzam, ka cilvēce uz to nav spējīga savas attīstības esošajā posmā un tas vispār nav ceļš.

No 352. sarunas par jauno dzīvi, 17.04.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed