Kā jūs iztēlojieties Elli?

Jautājums: Kas ir Elle?

Atbilde: Elle ir atkarīga no tā, kā cilvēks to nosaka? Daži uzskata, ka Elle iestājas tad, kad viņi zaudē visu, kas viņiem piederēja šajā pasaulē un nožēlo savu dzīvi, kas pagājusi bez jebkāda labuma.

Ir tādi, kuri uzskata, ka Elle nav šeit, šajā pasaulē, vadoties no sajūtām: labām vai ļaunām, bet ka Elle gaida mūs nākotnē, pēc tam, kad nomirs kermenis. Viņi domā, ka pēc nāves ķermenis dodas uz Paradīzi vai uz Elli.

Kabalā par Elli dēvē visnevēlamāko stāvokli. Pateicoties studijām un darbam grupā, mēs pūlamies mainīt savas vērtības, tā lai Elle un Paradīze iegūtu citādu būtību salīdzinājumā ar vispārpieņemto. Parastie cilvēki domā, ka, pateicoties tam, ka ķermenis nomirst, cilvēkam atklājas kāda atvārsne: Ellē vai Paradīzē.

Taču, vai šis nabaga dzīvnieks ir vainīgs, ka nomira vai arī, ka dzīvo? Runa iet par dzīvību un nāvi vēlmē gūt baudu tādā stāvoklī, kad mums ir izvēles brīvība.

Šī ilūzija, ka atrodos fiziskajā ķermenī un sajūtu šo pasauli, ir dota speciāli, lai es to pārvarētu un redzētu sevi dzīvojošu, un eksistējošu tikai kā garīgo tilpni attiecībā pret gaismu.

Ļoti lietderīgi pūlēties iztēloties Elli un ikreiz jaunā veidā. Elle nozīmē, ka es atrodos vēlmes baudīt varā, kas neļauj man veikt atdevi. Lai mums ir tāda Elle!

No nodarbības: no Zoar Grāmatas, 30.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: