Monthly Archives: augusts 2014

Lielā sprādziena šķembu pasaule

Ikviens no mums ir sasistās tilpnes šķemba. Ja mēs savienotos kopā, tad pārvērstos Bezgalības pasaules Malhut un justos kā viena dvēsele, kas piepildīta ar bezgalīgu gaismu.

Taču notika sašķelšanās, jo Bezgalības gaisma ienāca Tās radītajā vēlmē un uzspridzināja to no iekšpuses, tādā veidā piepildot vēlmi ar visu savu Radītāja, Valdnieka spēku. Tādējādi Radītājs iesēja radījumā savu vēlmi sniegt baudu radītajām radībām. (vairāk…)

Izzināšana, vadoties no kontrastiem

Zohar grāmatā ir teikts: „Gaismas pārākums, ko atklāj no tumsas”, jo labvēlīga gaismas iedarbība izpaužas tikai ja izejam no tumsas. Lai atklātu baltā īpašību, nepieciešams melnais. Bez melnā nebūtu iespējama baltā izzināšana. Un pateicoties tam, ka ir melnais, cildenumā paceļas baltais.

Tāpat kā piemērā par saldo un rūgto: cilvēks nezina salduma garšu, pirms nav nobaudījis rūgto. Un rūgtums, ak vai, ļāva sajust saldmi, jo pretējības atklāj viena otru. Tā notiek starp balto un melno, gaismu un tumsu, slimību un veselību. Ja pasaulē nebūtu slimo, neviens nezinātu, kas ir veselība. (vairāk…)

Visuma aina, neizkropļota ar egoismu

Mēs neredzam pilnībā visu realitātes ainu vienkārši tāpēc, ka nevēlamies to redzēt. Kā lai iegūstam šādu vēlmi, ja mums tās nav? Patlaban es atrodos starp miljardiem cilvēku, taču es vēlos noskaidrot tikai to, ko es varu no viņiem saņemt: man lietderīgo, jeb bīstamo. Izņemot šo, nekas cits mani viņos neinteresē.

Ja ir iespējams viņus kaut kādā veidā izmantot, tad es to daru. Turpretim, ja es redzu, ka viņi kaut kādā veidā var man kaitēt, tad attālinos no draudiem vai tos likvidēju. Lūk, arī viss, kas mani interesē. (vairāk…)

Darbs sašķeltajā sirdī

No Ramhala grāmatas „Adir ba marom”: Darbs sirdī nozīmē lūgšanu. Nukva, kas pārvalda pasaules, tiek dēvēta par „sirdi”, bet visu cilvēku sirdis ir šīs sirds daļas, kurā atrodas visu dvēseļu saknes.

Tātad, kopīgā sirds nav pilnīga, iekams iekļaus sevī visas sirdis, visas dvēseles, kas nāk no tās un tad sapratīs visu augstāko vadību kopumā, kā sacīts: „Saprot ar sidi”.

Jāsaprot, ka mēs visi esam Malhut daļas, kas dēvētas par kopīgo dvēseli, un mums ir jāapvieno savas sirdis. Līdz ar to mēs tās labojam. Nevienam no mums nav nepiecieciešama personīgā labošanās – pašā cilvēkā nekas nav jālabo, izņemot attieksmi pret citiem. (vairāk…)

Slimības – egoisma sekas

Jautājums: Kādēļ ir vajadzīgas slimības un fiziskas ciešanas?

Atbilde: Tās ir mūsu kopējā neizlabotā egoisma sekas. Kamēr egoisms mitinās dvēselēs, pat izlabotās dvēseles, būdamas pilnīgā saiknē ar neizlabotajām, izjutīs uz sevis ciešanas.

Jautājums: Varētu vēl saprast, kāpēc ciešanas ir vajadzīgas kabalistiem – mācīties pacelties virs dzīvnieciskā līmeņa, taču, kāpēc tās vajadzīgas vienkāršiem cilvēkiem?

Atbilde: Mēs visi atrodamies kolektīvā atkarībā viens no otra, būdami vienota substance – dvēsele, vēlme saņemt. Ja šī vēlme ir „sevis dēļ” – ciešam, ja „Radītāja dēļ”, proti, tāpat kā gaisma – gūstam baudu.

(vairāk…)

Svētieties un esiet svēti

Nepadariet sevi nicināmus visādu līdēju dēļ, kas lien, un nekļūstiet, viņus aizskarot, nešķīsti, ka jūs viņu dēļ netaptu apgānīti. Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties un būt svētiem, jo Es esmu svēts; nepadariet sevi nicināmus ar visādiem līdējiem, kādi lien virs zemes, jo Es esmu Tas Kungs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, lai jūs piederētu Dievam un lai jūs būtu svēti, jo Es esmu svēts.” (Tora, “Levitu grāmata”, “Šemini”, 11:43-11:45)

Ja mēs izmantosim visas savas vēlmes, tās pareizi labojot, tad sasniegsim svētuma pakāpi – absolūtu atdevi un mīlestību pret tuvāko.

Torā pastāvīgi tiek atkārtots: “Es esmu tas, kas izveda jūs no Ēģiptes zemes”, – jo iziet no sava egoisma var tikai Augstākās gaismas iedarbībā. No mūsu puses ir nepieciešama tikai vēlme. (vairāk…)

Zeme – dzīvs organisms

Viedoklis: Pienācis laiks izskatīt no jauna dzīvā organisma jēdzienu, kas noformulēts, pamatojoties uz cilvēcisko psiholoģiju. Saskaņā ar šo formulējumu, par dzīvajām un tieši saprātīgajām tiek uzskatītas tikai tās organizētās matērijas daļas, kas pēc īpašībām atbilst dzīvniekiem un cilvēkam.

Dabas objekti, kas ievērojami atšķiras pēc saviem izmēriem, enerģijas patēriņa, dzīves ilguma, vielmaiņu procesu intensitātes, netiek attiecināti uz „dzīvo un saprātīgo” matēriju. (vairāk…)

Babilonijas postošais spēks Eiropā

Jautājums: Kāpēc apvienošanās spēks dažreiz darbojas ļoti veiksmīgi, bet dažreiz nē? Piemēram, ASV daudzu valstu apvienošanās veicināja ļoti spēcīgas valsts rašanos, bet apvienošanās Eiropā nenoveda pie panākumiem.

Atbilde: Eiropā darbojas Babilonijas postošais spēks – dažādu valodu sajaukums. (vairāk…)

Tunelis uz antipasauli

Visa pasaule man dalās tajā, kas ir manī un tajā, kas ir ārpusē. Ir mans ķermenis, kas aizņem kādu vietu un pasaule, kas atrodas man visapkārt. Vissvarīgākais man – es pats, bet viss pārējais ir pielikums, kas arī dalās atbilstoši svarīguma pakāpēm atkarībā no tā, cik lielā merā tas dod man labumu vai ļaunumu.

Taču, pieņemsim, es mainu šīs daļas vietām un sasniedzu stāvokli, kad ārējais kļūst man svarīgāks nekā es pats. Līdz ar to es veicu sevī apvērsumu, iekšēju uztveres inversiju, kas veido manī jaunu attieksmi pret realitāti. Es sāku pretējā formā uztvert laika, telpas, kustības, labestības un ļaunuma jēdzienu – viss apgriežas otrādi. (vairāk…)

Jātnieks ved zirgu pēc savas izvēles

No Bāla Sulama raksta „Tiešā un netiešā Radītāja iedarbība”: Neiedomājies, ka attālinies no svētuma, tas ir, ka Radītājs neiedarbojas uz tevi, nevada, aizmirstot par tevi, jo netiks atdalīts no Viņa izstumtais, bet rati ripo, lai nonāktu pie svētuma, pie savas saknes.

Un lai gan šķiet, it kā zirgs ved jātnieku pēc savas nicināmās izvēles, īstenība tomēr ir tajā, ka jātnieks ved zirgu pēc savas izvēles. (vairāk…)