No vientiesīga eņģeļa izaugt par cilvēku

No Bāla Sulama raksta „Toras iedošana”: Tagad var saprast Gilela atbildi cilvēkam, kurš vēlas sasniegt saplūsmi ar Radītāju, proti, ka Toras būtība ir bauslis „mīli savu tuvāko kā sevi pašu”, bet pārējie 612 Baušļi ir izskaidrojumi un priekšdarbs tā izpildīšanai.

Pat baušļi starp cilvēku un Radītāju arī ir iekļauti šī baušļa izpildes priekšdarbā, kas būtībā ir galamērķis, kas izriet no visas Toras un baušļiem. Tā sacījuši viedie: „Tora un baušļi tika iedoti tikai tam, lai attīrītu (savienotu) ar tiem Israēla tautu”.

Labošanās ir sašķeltās tilpnes atjaunošana un visu daļu savstarpējās atstumtības savienošana. Tad savienošanās spēks starp sašķeltajām lauskām pieaugs 613 reizes salīdzinājumā ar iepriekšējo, un tilpne spēs atklāt Radītāju visā dziļumā un visās sīkdaļās.

Ādamu radīja eņģelis savas radīšanas dienā, viņam nebija nekādas izpratnes ne par labo, ne ļauno. Taču, pateicoties tam, ka starp visām Ādama daļām atklājās liels egoisms, kuru viņš pārvērta savienojumā, viņš ieguva dziļu izpratni par Radītāju, gaismu, atdodošo, visaugstāko un nonāca pie saplūsmes ar Viņu.

Viņa ieguvums salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli ir personīgais augstums un saplūsme ar Radītāju.

No nodarbības: no raksta „Toras iedošana”, 25.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: