Līgavas nakts

Priekšvārds Zoar Grāmatai, nodaļa „Līgavas nakts”: Trimdas laikus dēvē par „nakti”, jo tie ir Radītāja vaiga apslēptības laiki no Israēla dēliem. Un šajā laikā visi ķildu spēki valda pār tiem, kas kalpo Radītājam.

Taču līdz ar to tieši šajā momentā līgava savienojas ar savu vīru, pateicoties Torai un taisno baušļiem, šajā brīdī viņi tiek dēvēti par „Toras glabātājiem”.

Punkts sirdī, garīgā atmoda visās trimdas dienās, tas ir, sešu tūkstošu gadu garumā, aug, pateicoties tikai tumsai, trimdas sajūtai. Turklāt mums šī tumsa ikreiz ir jāpārvērš gaismā, līdz pēc sešām darba dienām mēs spēsim sasniegt septīto dienu, septīto tūkstošgadi, kas viscaur ir gaisma.

Tāpēc viss mūsu darbs ir pieņemt ikvienu stāvokli kā tumsu, kā nakti un pārvērst to dienā. Tieši mēs nosakām, ka tas pats stāvoklis, tā pati sajūta, ko saņemam, ir diena un nevis nakts.

Attiecībā pret mūsu egoismu, vēlmi gūt baudu, tas šķiet mums kā nakts, bet attiecībā pret atdeves vēlmi izpaužas kā labvēlīga iespēja un gaisma.

No nodarbības: no Zoar Grāmatas, 21.05.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: