Vai iespējams sasniegt realitātes objektīvo ainu?

Jautājums: Mēs visi vērojam dabā gadalaiku, dienas un nakts maiņu, dzīves pārmaiņas. Vai tas ir objektīvs laika jēdziens vai tīri subjektīva sajūta?

Atbilde: Vispār nav nekādu objektīvu jēdzienu nekādā formā. Ja tas eksistē manā kā novērotāja uztverē, tad nekādā veidā nevar būt objektīvs. Pat ja arī kāds cits man saka par to, ko redz, taču viņa sacīto es dzirdu un uztveru, un jūtu pēc sava prāta.

Objektivitāte vispār nevar būt. Ja beigās stāv cilvēks, kurš jūt un uztver tikai savas sajūtas, bez tam neko nezina par notiekošo, tad nekāda objektivitāte nav iespējama.

Un turklāt tas attiecas uz laika, telpas, kustības uztveri – tas viss notiek cilvēkā. Ja rastos novērotājs ar citiem maņu orgāniem, viņš sajustu citu pasauli. Zināms, ka mūsu maņu orgāni uztver tikai nelielu visas realitātes fragmentu.

Un no mūsu personīgās, individuālās, subjektīvās realitātes mēs uztveram, ka kaut ko nevaram uztvert. Tas ir, pat mūsu subjektīvajā uztverē ir kāda daļa no spektra, kuru mēs neuztveram.Taču mēs saprotam, ka nevaram to uztvert.

Kas vēl var pastāvēt, izņemot šo, mēs vispār nezinām. Mēs taču neesam spējīgi pacelties virs sava saprāta un uzzināt to, ko nekad neesam sajutuši. Mēs varēsim to sajust, ja tikai mainīsim savus uztveres orgānus.

Taču arī ar jaunajiem uztveres orgāniem – kurš var garantēt, ka tā būs objektīva aina? Šī aina mums taču arī tēlosies tikai mūsu sajūtās.

Tāpēc realitātes objektīvo uztveri var sasniegt tikai izejot ārpus saviem sajūtu orgāniem. Mums tie nevis jāmaina uz citiem, bet jāpaceļas virs tiem uz kaut ko absolūtu. Tādēļ mums ir nepieciešama īpaša zinātne. Šādu iespēju sniedz tikai kabalas zinātne.

No 351. sarunas par jauno dzīvi, 17.04.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: