Piekrišana laboties

Cilvēka garīgās pilnveidošanās metodika tiek dāvāta mums nevis tad, kad ciešanas ir sasniegušas savu maksimumu, kad mēs beidzot nolemjam darīt galu mūsu briesmīgajām savstarpējām attiecībām un apvienoties.

Mēs piekrītam mainīt sevi un saprotam, ka to nespējam izdarīt paši – šeit var darboties tikai tas kreatīvais spēks, kas mūs ir radījis un tagad šim spēkam mūs ir jāpārveido. Iznāk, ka mums, sabojātiem ar savu personīgo egoismu, ir jāiziet nopietna korekcija.

Un mēs piekrītam,  atzīstam to par labu un vēlamies anulēt visas nošķirtības starp mums. Protams, vadoties no mūsu stāvokļa, mēs nevaram nepretoties, taču līdz ar to vēlamies būt ne vien neitrāli, bet pat palīdzēt šim procesam, lai gan to izdarīt nevaram.

Tāpēc mēs lūdzam: „Izdari tā, lai mēs ne tikai nolūkā, bet arī darbībā piekristu piedalīties radīšanā, mainot savas īpašības uz pilnīgi pretējām. Kad cilvēcei radīsies šāds lūgšanas stāvoklis, tad visi sajutīs, ka šāda iespēja pastāv.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 06.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: