Monthly Archives: jūlijs 2014

No vientiesīga eņģeļa izaugt par cilvēku

No Bāla Sulama raksta „Toras iedošana”: Tagad var saprast Gilela atbildi cilvēkam, kurš vēlas sasniegt saplūsmi ar Radītāju, proti, ka Toras būtība ir bauslis „mīli savu tuvāko kā sevi pašu”, bet pārējie 612 Baušļi ir izskaidrojumi un priekšdarbs tā izpildīšanai.

Pat baušļi starp cilvēku un Radītāju arī ir iekļauti šī baušļa izpildes priekšdarbā, kas būtībā ir galamērķis, kas izriet no visas Toras un baušļiem. Tā sacījuši viedie: „Tora un baušļi tika iedoti tikai tam, lai attīrītu (savienotu) ar tiem Israēla tautu”. (vairāk…)

Līgavas nakts

Priekšvārds Zoar Grāmatai, nodaļa „Līgavas nakts”: Trimdas laikus dēvē par „nakti”, jo tie ir Radītāja vaiga apslēptības laiki no Israēla dēliem. Un šajā laikā visi ķildu spēki valda pār tiem, kas kalpo Radītājam.

Taču līdz ar to tieši šajā momentā līgava savienojas ar savu vīru, pateicoties Torai un taisno baušļiem, šajā brīdī viņi tiek dēvēti par „Toras glabātājiem”. (vairāk…)

Bez palīdzības neiztikt

Jautājums: Kāpēc Radītājs grib novest mūs pie apziņas, ka mēs paši neesam spējīgi sasniegt mērķi? Ja es to zinātu, uzsākot studēt kabalu, tad neturpinātu!

Atbilde: Tu vari sasniegt mērķi, tikai tev ir nepieciešama palīdzība! Vai tad ikdienas dzīvē tu vari iztikt bez palīdzības, kad esi zīdainis, mazs bērns vai nokļūsi kādā jaunā darbā?

Cilvēks pats neko nevar izdarīt: viņu laiž pasaulē citi cilvēki, apmāca un apglabā. Viņš pats nav spējīgs sev palīdzēt, turklāt vēl mainīt savu iekšējo dabu. (vairāk…)

Redzēt citas pasaules

Divu spēku, proti, saņemšanas un atdeves savienojums ir Universa pamats. Mūsdienu zinātne nedaudz satausta šo fenomenu, taču to sajust tomēr nespēs. Zinātnieki nonāks līdz zināmai robežai un atklās, ka neeksistē laiks, telpa, pārvietošanās, nav dzīvības un nāves, nav jebkādas matērijas, pat elementārdaļinas – tas viss ir dots mums tikai sajūtās.

Taču, kas pastāv? Kā iegūt jaunās laiktelpas sajūtu orgānus?

Zinātnieki sāk jau izdarīt secinājumus par to, ka dzīvība un nāve neeksistē, viss nāk no nezināmām iekšējām sajūtām. Taču, kas mēs esam? Vai mans ķermenis patiešām eksistē, vai tas tikai tā šķiet? Izzūd pats jēdziens „eksistē” – attiecībā pret ko? (vairāk…)

Grāmatu Grāmata

Piecas Toras grāmatas atbilst piecām cilvēka īpašībām, kuras viņam ir jāatklāj sevī un jāizlabo. Šajās īpašībās viņš atklāj pasauli, kurā patiešām eksistē.

Iluzoriskās materiālās pasaules vietā viņš sāk redzēt citu pasauli un justies tajā kā patiesi dzīvojošs, mūžīgs, absolūts, pastāvīgi ekspandējošs un izzinošs šo pasauli visā dziļumā. Taču tas viss notiek atbilstoši cilvēka piecu maņu orgānu attīstībai.

Katra no pasaulēm raksturo noteikta bāzes maņu organa attīstību, piemēram, taktīllo sajūtu orgānu, turklāt šīs sajūtas ietver sevī arī visas pārējās. Pēc tam attīstās garšas sajūta, tā arī ietver sevī visas pārējās sajūtas. (vairāk…)

Izdziedēt pārrāvuma punktu

139. psalms: Dziedātāju vadonim. Dāvida psalms. Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti.

 Tu zini – vai es sēdu vai ceļos – Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes.

Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi,

jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms. (vairāk…)

Tuvi cilvēki kļūst par daļu no mūsu apziņas

Magnētiskās rezonanses tomogrāfijas pētījums: Reizēm mēs kļūstam tik tuvi ar citu cilvēku, ka pārstājam saprast, kur beidzas mūsu personība un kur sākas cita personība. Pētnieki noskaidroja, ka cilvēki spēj integrēties ar sev tuvākajiem neironu līmenī.

Saskarsmes vides tuvāko cilvēku projekcijas ir savītas ar mūsu personīgo identifikāciju neironu līmenī – viņi kļūst kā daļa no mums, no mūsu apziņas, „neironu gobelēna” daļa, kur iepīti iekšā cilvēki, pret kuriem mēs neesam vienaldzīgi.

Replika: Patiesībā mēs esam saistīti ar daudz ciešākām saitēm, tik lielā mērā, ka mūsu domas, sajūtas, rīcības, visi mēs un visā esam kā viens ķermenis – tikai mūsu egoisms maldīgi mums rāda sašķeltību daļās.

Avots krievu valodā

Trešais Templis – cilvēces izlabošanās

Bet ugunij uz altāra jāpaliek degot, un tai nav jāļauj izdzist. Priesterim jādedzina ik rītus uz altāra malka un uz tās jāsakārto dedzināmais upuris… (Tora, „Levīts”, „Cav”, 6:5)

Patiesībā nebija vajadzīga malka, lai uzturētu uguni, jo upuraltārī pastāvīgi bija Debesu uguns. Pirmajā Templī tās kontūrs līdzinājās lauvai, Otrajā Templī – sunim. (M. Veismans „Midrašs stāsta”, nodaļa „Cav”)

Garīgai ugunij nav nepieciešama degviela, jo tā deg pati par sevi un to nekas neietekmē, ne lietus, ne vējš. (vairāk…)

Savāda parādība – cilvēks

Mūsu pasaulē ir ļoti savāda parādība – cilvēks, kas attīstās no paaudzes uz paaudzi. Viņš attīsta savu prātu un pateicoties tam, maina viņam apkārt esošo vidi.

Taču prāts attīstās pats, pateicoties apkārtējai videi, tāpēc nepaceļas augstāk par šīs vides izzināšanu, izmantošanu. Ar to cilvēks pārāk neatšķiras no dzīvniekiem. Cilvēks nedaudz vairāk izmanto dabu, apkārtējo vidi un tikai.

Dzīvnieka vēlme ir ierobežota, nepieaug no paaudzes uz paaudzi un tiek piepildīta ar vienkāršām lietām: uzturs, sekss, dzimtas turpināšana. Tas ir viss, kas piemīt dzīvniekam. (vairāk…)

Svētuma apburti

Visa pasaule ir iekārtota tā, lai palīdzētu mums sasniegt garīgo pasauli. No paaudzes uz paaudzi mēs izejam pārdzimšanu ciklus, lai kādreiz sasniegtu savu realizāciju un ienāktu garīgajā dimensijā.

Mūsu pasaules mērķis, viss, kas tajā notiek un mūsu iedzimtā daba, kuru mēs nepārtraukti attīstām, arī ir virzīti tikai uz to. Visu personīgo un kopējo nepatikšanu uzdevums ir virzīt mūs uz garīgo. (vairāk…)