Postošais spēks un radošais spēks

Zoar Grāmatā ir teikts, kamēr netika uzcelta Saiešanas telts, pasaulē valdīja naids un skaudība, sāncensība, nesaskaņas un  pretrunas…

Ja divi pretēji spēki iedarbojas uz vienu kopējo matēriju, vienā laiktelpā, tad savstarpēji saduroties, tie ģenerē naida, skaudības, sāncensības, nesaskaņu un pretrunu stāvokli.

Tāpēc runa ir par stāvokļiem, kuri pastāv starp diviem atšķirīgiem viedokļiem, darbībām, virzieniem, mērķiem. Notiek pretstatu cīņa.

… Taču kopš Saiešanas telts uzcelšanas pasaulei ir dāvināta mīlestība un labvēlība, draudzība, taisnīgums un saskaņa.

Tas ir, virs diviem pretējiem spēkiem paceļas trešais – to summa, kas visus negatīvos stāvokļus, kas rodas starp abām pretējām īpašībām, izmanto pretēji – lai apvienotos un sasniegtu šajā apvienībā jaunu īpašību.

Panākt mīlestību, labvēlību, draudzību un saskaņu var tikai tādā gadījumā, ja pirms tam starp divu spēku pretējām īpašībām un stāvokļiem tika atklāts naids, skaudība, sāncensība utt. Tikai pēc tam var labot to savienojumu.

Paši par sevi spēki paliek. Mēs tos nelabojam, jo tie ir pretēji viens otram pēc savas būtības: pluss un mīnuss, elektrons un pozitrons. Mēs ne tikai nevaram neko izdarīt, mums pat nav tiesību mēģināt tos mainīt. Taču mēs varam ietekmēt to kopīgo darbību, veidojot starp tiem visus iespējamos objektus.

Piemēram, kas ir visu ieroču pamatā? Tas, lai pietuvinātu divas pretējas īpašības un savstarpēji tās iznīcinātu.

Viss radošais, gluži pretēji, pamatojas uz plusa un mīnusa pareizu izmantošanu, kad mēs ievietojam starp tiem kādu ierīci, lai abi spēki viens otru papildinātu, jo papildinājums arī ir šī mīlestība, taisnīgums un saskaņa.

Ja divi pretējie spēki nesaduras viens ar otru, bet darbojas kopējās slodzes labā, tie kļūst radoši.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 06.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: