Žēlsirdības spēka varā

Un viņš lai liek savu roku uz dedzināmā upura galvas, un Tas Kungs to labvēlīgi pieņems par salīdzināšanu. (Tora, „Iziešana”, „Vayikra”, 1:4)

Hesed ir labā roka, tai jābūt augstāk par mūsu domām un jūtām, jo atdeve, mīlestība un žēlsirdība stāv augstāk par visu.

Principā mūsu pasaulē žēlsirdība nozīmē vājību. Ja kāds mani mīl tik lielā mērā, ka pastāvīgi ir pret mani žēlsirdīgs, es to sāku egoistiski izmantot un momentāni, tā sacīt, kāpju viņam uz galvas.

Taču garīgajā pasaulē viss ir otrādi. Žēlsirdība (Hesed) ir visdižākā īpašība. Uz šīs īpašības bāzējas visa garīgā daba.

Cilvēks, kurš šo īpašību sasniedz, visas savas vēlmes un nolūkus (galva ir nolūks) pielīdzina līmenim, kas augstāks par zināšanām. Viņš iet ar ticību augstāk par zināšanām, visu virzot uz atdevi.

Tāpēc Torā tiek runāts, ka Radītājs uzliek roku uz upura galvas, it kā piešķirot tam nolūku. Proti, visas domas un vēlmes, cilvēka prāts un sirds pāriet jaunā spēka varā, kuru cilvēks ir ieguvis. Tas ir žēlsirdības spēks.

No TV pārraides „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 13.11.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: