Raugoties uz pasauli ar laikabiedru acīm

Jautājums: Kādā veidā kabalisti, sasniedzot iekšējo apvienošanos, spēja redzēt cilvēci sašķeltu un atdalītu?

Atbilde: Tās ir savstarpējās iekļaušanās sekas. Es atrodos izlabotā pasaulē, taču tajā pašā laikā kopā ar visiem šīs pasaules iedzīvotājiem es šo pasauli sajūtu kā sabojātu. Šeit ir speciālās vadības atšķirība no vispārējās vadības: manas izzināšanas atšķirība no visu pārējo izzināšanas. Tāds stāvoklis saglabājas, līdz tiek sasniegta beigu labošanās.

Es to redzēju, vērojot savu skolotāju, kurš bija izcils kabalists un atradās visaugstākajās garīgajās pakāpēs, Acilut pasaules GA”R, taču, neraugoties uz to, viņš slimoja un viņam bija vajadzība pēc visa nepieciešamā kā jebkuram cilvēkam. Pasaulīgajā dzīvē viņš uzvedās kā parasts cilvēks. Ja tas tā nebūtu, tad kabalisti nespētu nodibināt saikni ar šīs pasaules uztveri.

Kabalists redz pasauli pilnīgi izlabotu, taču, ņemot vērā, ka mēs esam viņā iekļauti, viņš redz to, kas ir neizlabots. Pateicoties savai subjektīvajai uztverei, viņam būtu mūs visus jāredz beigu labošanās stāvoklī, taču viņš mūs uztver tādā veidā, kādā mēs redzam sevi paši. Bāls Sulams pat lūdza nolaist viņu vēl zemāk, lai būtu iespējams kontaktēties ar cilvēkiem.

Mēs nespēsim saprast šo uztveres dalījumu, tas mums ir nesasniedzams. Tie ir divi dažādi līmeņi. Mēs redzēsim pasauli caur atsevišķām sašķeltām dvēselēm līdz tam brīdim, kad ikviena dvēsele iekļausies visās pārējās dvēselēs. Taču līdz tam tāpat eksistēs skats uz pasauli caur sašķeltajām dvēselēm. Neraugoties uz to, ka pats personīgi varu pilnībā sevi izlabot, taču, pateicoties citu dvēseļu iekļautībai, es redzēšu pasauli tāpat kā to redz mani laikabiedri. Tāpat es varu iemiesoties visās citās paaudzēs un redzēt pasauli ar viņu acīm.

Kabalista personīgā labošanās, līdz pat labošanās beigu posmam, neatbrīvo viņu no saiknes ar sašķeltajām dvēselēm. Viņš tāpat redz to, ko redz viņi, jo kabalists ir apveltīts ar divām realitātes formām: Binas līmenī un Malhut līmenī.

No nodarbības: no „Desmit Sefirot Mācības”, 30.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed