Sabiedrības panākumi atkarīgi no vienkāršiem pilsoņiem

Jautājums: Kāpēc cilvēkam ir svarīgi saprast, ka viņš atrodas nevis augstāk par dabu, bet tās iekšienē?

Atbilde: Tāpēc, ka tad viņš piekritīs mainīt sevi, nevis mainīs dabu, apkārtējo vidi. Līdz šim brīdim mēs vardarbīgi izturējāmies pret dabu un darījām ar to visu, kas ienāk prātā.

Tagad mēs saņemam atbildes reakciju no dabas, no cilvēku sabiedrības, kuras priekšā mēs atklājam, ka neko nespējam pārvaldīt, ka esam vāji un, galvenais, nesaprotam, kas notiek.

Mēs noskaidrojam, ka nemaz neesam gudrāki, ne arī augstāki par dabu. Tas bija nesaprotams paradokss: uz kāda pamata cilvēks – dabas produkts, kas attīstījies no nedzīvā, augu un dzīvnieciskā līmeņa, no kaut kādiem pērtiķiem, piepeši uzlēca augstāk par savu galvu un paziņoja, ka valdīs pār dabu?

Kas viņš tāds ir, lai apgalvotu, ka viņš ir augstāks par dabu? Viņš vienkārši neredz, ka viņu vada daba. Mums tīšuprāt ļauj domāt tieši tādā veidā. Iznāk, ka tūkstošu gadu garumā mēs atradāmies šajos naivajos maldos, uzskatot sevi par dabas saimniekiem un cerībā attīstīties bez jebkādiem ierobežojumiem. Mēs uzskatījām, ka visu dabā esošo mums ir atļauts ņemt un izmantot, pārveidot dabu.

Tā bija liela kļūda, kuru tagad, pirmoreiz visā tūkstošgadu garajā vēsturē, sākam apzināties. Mums atklājas, ka esam vadāmi un ka pastāv cilvēces attīstības programma, dēvēta par evolūcijas programmu, kas stāv augstāk par mums. Esam iekļauti šajā programmā un saskaņā ar to attīstāmies.

Un pašlaik mūsu attīstība sasniegusi tādu punktu, kad notiek visu dabas daļu, visas cilvēces, gan arī nedzīvās, augu un dzīvnieciskās dabas, cieša sasaiste. Sistēma noslēdzās, un tad mēs atklājām, ka mūs pārvalda programma.

Mēs it kā atrodamies datorā, kurš strādā ar mums un ar to neko nevaram izdarīt. Ja mēs vēlamies justies labi, jo esam taču radīti ar laba un ļauna sajūtu, tad mums katrreiz ir jānonāk pie atbilsmes šai datorprogrammai. Nepieciešams tai sevi pielāgot visās sfērās: ģimenes dzīvē, bērnu audzināšanā, sabiedrības dzīvē, izglītībā, finansēs, rūpniecībā.

Tā ir pilnīgi jauna paradigma, kas nekad ierpiekš nav eksistējusi, kas prasa no mums apgūt šo augstāko programmu un to, kā sevi tai pielāgot. Ja mēs to neizdarīsim, tad vienkārši pārtrauksim eksistēt.

Daļa cilvēku jau sāk apzināties, ka mēs atrodamies mums nezināmu likumu sistēmā. Tāda apzināšanās mums atnāk, pateicoties likteņa triecieniem. Neviens no valdniekiem šodien nav spējīgs pārvaldīt: tas var būt gan prezidents vai princis, visa vara aizplūst no viņu rokām. Viņi vēl joprojām pūlas pārvaldīt, pielietojot spēku, kā tas bija pastāvīgi, taču tas vairs neizdodas.

Šodien tādai varai nav spēka, tās laiks ir beidzies! Vara vairs nenāk no augšas, lai varētu realizēties zemākajās aprindās. Patlaban tikai no katra cilvēka ir atkarīgi sabiedrības panākumi, no vienkāršu cilvēku savstarpējām attiecībām.

No nodarbības: no raksta „Par Jehudu”, 27.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: