Kurš spēj dzirdēt Toru?

Un viņš izkala divas akmens plāksnes, tādas kā iepriekšējās, un Mozus cēlās agri no rīta un kāpa Sinaja kalnā, kā Tas Kungs viņam to bija pavēlējis; savā rokā viņš nesa abas akmens plāksnes. Tad Tas Kungs nolaidās mākonī un nostājās viņa priekšā, un nosauca Tā Kunga Vārdu.

Un Tas Kungs gāja viņam garām, un Viņš sauca: “Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāj nevienu nesodītu, piemeklēdams tēvu grēkus pie viņu bērniem un bērnu bērniem līdz trešajam un ceturtajam augumam.” (Tora, „Iziešana”, „Ki Tisa”, 34:4-34:7)

„Līdz trešajam un ceturtajam augumam” nozīmē, ka trešajā pakapē, kad gaisma jau nāk no garīgā stāvokļa, aptrūkst visi rešimot (informācijas ieraksti). Principā tas nozīmē to, ko Mozus izzina un pauž savā izzināšanā. Viņš skaidri redz divas līnijas: labo un kreiso, svētību un lāstu, kas nonāk lejup no Radītāja, tās vada egoismu, velk to uz priekšu un pareizā savstarpējā atbilstībā piespiež egoismu vēlēties mainīties.

Jautājums: To, ko ir pasludinājis Dievs, vai to dzird visa tauta?

Atbilde: Nē. Tas viss piemīt tikai Mozus īpašībai. Pārējie nevar neko dzirdēt! Lieta nav tajā apstāklī, kur viņi atrodas, jo kalns tikai simbolizē attālumu. Tāpēc, vadoties no tā naida, kurā atrodas pārējās cilvēka īpašības, viņi neuztver atdeves īpašību, viņiem šī īpašība neeksistē.

Pateicoties tam, ka attiecībā pret sevi viņi veica pirmo ierobežojumu, viņi varēs tikai iztālēm vērot to, kas notiek. „Tora ietīta dūmos” nozīmē, ka pats ego ir slēpts no cilvēkiem. Viņi pat nesaprot to egoismu, kurš atrodas viņu acu priekšā un kurš viņiem ir jāpārvar. Viņi nejūt, kā Sinaja kalns pārvēršas Sinaja tuksnesī, caur kuru viņiem ir jāiet.

Kalns pārvēršas tuksnesī, jo tauta nevar sasniegt Mozus līmeni, bet viņu egoistiskās vēlmes pakāpeniski, it kā tagad viņiem atveras un iet. „Iet” nozīmē, ka tauta labo katru savu vēlmi un rezultātā paceļas Sinaja kalnā, taču tas notiek 40 gadu ceļojuma laikā.

Tātad Toru, kuru uzrakstījis Mozus, var dzirdēt tikai tas, kurš pietuvojas viņa īpašībām. Patiesībā Tora ir pilnīgi slēpta visiem. Tāpēc visi mūsu mēģinājumi un pūles ir vingrinājumi, kas palīdz pietuvināties Mozum, izprast visus viņa augšupejas etapus un tiem sekot.

Tad mēs ne vienkārši izlasīsim, dzirdēsim un sajutīsim visu, kas teikts Torā, bet realizēsim to, tas ir, sasniegsim atdeves un mīlestības stāvokli. Tora nav noslēpums, bet metodika, kas mums var atklāties tikai atbilstoši tam, cik lielā mērā mēs jau iepriekš tai piekrītam. Toras realizācija mūsu pasaulē ir ļoti vienkārša, ja mēs precīzi, bez jebkādiem pārgudriem projektiem, sāksim to pildīt.

No TV raidījuma „Grāmatu Gramatas noslēpumi”, 16.09.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed