Mainīt sevi, nevis pasauli

Jautājums: Vai iekšēji mums ir jāpiekrīt visiem traucēkļiem, kas nāk ārpasaules?

Atbilde: Parasti cilvēka pirmā reakcija uz to, kas notiek pasaulē, ir vēlme mainīt visu, pārkārtot pasauli, pārveidot robežas, atveseļot ekonomiku. Tāda dabiska mūsu egoisma reakcija, proti, mūsu pašu reakcija, izpaužas līdz brīdim, kad mēs piepeši sākam apzināties, ka tas viss ir muļķības!

Kur jūs esat redzējuši, ka vienas formācijas nomaiņa uz citu būtu palīdzējusi uzlabot situāciju? Rezultātā, gluži otrādi, kļūst sliktāk.Sākumā mums šķiet, ka viss iet labi, it kā mēs būtu kaut ko sasnieguši un viss ir kārtībā. Taču pēc kāda laika izrādās, ka kļuvis daudz sliktāk, salīdzinājumā ar to, kā bija iepriekš. Un tas ir dabiski, jo mēs nelabojamies.

Patlaban mums tikai atliek apzināties savu nepareizo attieksmi pret pasauli.

Lai kas notiktu pasaulē, to var izlabot, ja tikai mēs satuvināsimies ar Radītāju, jo viss taču nāk no Viņa, lai mūs paskubinātu ar Viņu satuvināties. Mēs pakāpeniski attālināmies no Radītāja. Ja sapratīsim, ka pie Viņa ir jātiecas, tad patiešām sāksim tuvoties kaut kam labam. Taču rezultātā Viņš mūs attālinās arvien vairāk, lai mēs nonāktu pie pilnīgas sava egoisma apzināšanās.

Kad vismaz nedaudz sākam sevi labot, mēs virzamies uz priekšu tālāk egoisma dziļumā kā labā un kreisā līnija, un jau saprotam, kā rīkoties tālāk. Mums rodas metodika, kas palīdz strādāt ar krīzi un mēs to labojam, virs tās tuvojoties Radītājam. Labojot sevi, mēs novēršam krīzi,neskarot ekonomiku, izglītību, audzināšanu, tehnoloģijas – neko. Tas viss ir muļķības, jo visu šo sfēru pāveidošana vienalga neko labu nesola.

Taču, jo vairāk tuvināsimies Radītājam, jo tālāk Viņš spēs „nostumt” mūs no sevis, atklājot ļaunumu un tādā veidā mēs ātrāk pārvērtīsim ļaunumu labestībā. Tāpēc nav jātiecas mainīt pasauli, sabiedrību, visas darbības sfēras.

Viss, kas mums ir jādara – jāmaina cilvēks, jo pats cilvēks ir pasaules mainīšanas pamats. Tieši tas mums pašiem ir jāiemācās, jāizskaidro cilvēcei un jāiemāca citi.

No nodarbības krievu valodā, 07.02.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed