Vilks aitas ādā

Jautājums: Kāpēc sacīts, ka dvēsele pilnīgi atdalās no Radītāja un tajā pašā laikā līdzinās Viņam pēc īpašībām? Atbilstoši garīgajiem likumiem, ja abiem ir vienlīdzīgas īpašības, tad abiem ir jābūt vienam veselumam?

Atbilde: Dvēsele ir vēlme saņemt, nevis vēlme atdot. Tādā gadījumā, kāpēc dvēsele tiek dēvēta par atdodošo? Neskatoties uz to, ka tā ir vēlme saņemt, tā pilda darbības, ar kurām pielīdzinās atdeves vēlmei.

Kaut gan tās iekšienē „sēž” vilks, taču no ārpuses izskatās, ka tā būtu aitiņa. Tagad viss ir atkarīgs no tā, kā šis vilks uzvilks sev šo aitas ādu vai novilks to – pēc savas izvēles un vēlmes.

Acilut pasaulē viss ir viscaur balts, pilnīga aitiņa. Taču Brija pasaulē jau kļūst redzams, ka tas ir vilks, taču tāds, kurš vēlas būt par aitiņu. Un šis vilks patiešām uzvedas kā aitiņa. Taču vienalga redzams, ka tur iekšienē ir vilks.

Tas ir, pagaidām tā ir garīgā pasaule, dvēsele, atdeve, taču jau rodas tāds brīdinājums, ka tā neatrodas saplūsmē ar Radītāju. Rodas kas tāds, kas tos atdala – tas pats vilks, kas „sēž” iekšienē, egoisms.

Jecira pasaulē vēl vairāk, tur vēlmei baudīt vairs nav varas pār sevi. No pozitīvā paliek tas, ka vēlme savienota ar Radītāju, atkarīga no Viņa, pilnībā atrodas Viņa varā. Radītājs nosaka visu, kas notiks un es pats neko neesmu spējīgs lemt. Man nav spēka, esmu vājš, es esmu instruments Viņa rokās. Vilks arvien skaidrāk apzinās, ka viņš ir vilks un izjūt arvien lielāku iekšējo pretestību, taču sevi savalda.

Turpretim, ejot pretējā virzienā, no lejas augšup un paceļoties Jecira pasaulē, kura atbilst mazajam stāvoklim (katnut), es izzinu, ka esmu mazs. Pastāv augstākas pakāpes, kuras labākas par mani, taču es patlaban atrodos tādā stāvoklī. Tātad ir pozitīvie momenti un negatīvie.

Asija pasaulē, tur vispār… Apziņa, ka es nekam nederu, noved mani embrija stāvoklī. Es tikai sevi „aizveru”, nododot sevi pilnībā augstākā varā un man nav ne mazākās iespējas viņam pielīdzināties, izņemot tikai viena punkta veidā.

No nodarbības: no „Ievada kabalas zinātnē (Ptiha)”, 04.03.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: