Monthly Archives: maijs 2014

Raugoties uz pasauli ar laikabiedru acīm

Jautājums: Kādā veidā kabalisti, sasniedzot iekšējo apvienošanos, spēja redzēt cilvēci sašķeltu un atdalītu?

Atbilde: Tās ir savstarpējās iekļaušanās sekas. Es atrodos izlabotā pasaulē, taču tajā pašā laikā kopā ar visiem šīs pasaules iedzīvotājiem es šo pasauli sajūtu kā sabojātu. Šeit ir speciālās vadības atšķirība no vispārējās vadības: manas izzināšanas atšķirība no visu pārējo izzināšanas. Tāds stāvoklis saglabājas, līdz tiek sasniegta beigu labošanās.

Es to redzēju, vērojot savu skolotāju, kurš bija izcils kabalists un atradās visaugstākajās garīgajās pakāpēs, Acilut pasaules GA”R, taču, neraugoties uz to, viņš slimoja un viņam bija vajadzība pēc visa nepieciešamā kā jebkuram cilvēkam. Pasaulīgajā dzīvē viņš uzvedās kā parasts cilvēks. Ja tas tā nebūtu, tad kabalisti nespētu nodibināt saikni ar šīs pasaules uztveri. (vairāk…)

Sabiedrības panākumi atkarīgi no vienkāršiem pilsoņiem

Jautājums: Kāpēc cilvēkam ir svarīgi saprast, ka viņš atrodas nevis augstāk par dabu, bet tās iekšienē?

Atbilde: Tāpēc, ka tad viņš piekritīs mainīt sevi, nevis mainīs dabu, apkārtējo vidi. Līdz šim brīdim mēs vardarbīgi izturējāmies pret dabu un darījām ar to visu, kas ienāk prātā.

Tagad mēs saņemam atbildes reakciju no dabas, no cilvēku sabiedrības, kuras priekšā mēs atklājam, ka neko nespējam pārvaldīt, ka esam vāji un, galvenais, nesaprotam, kas notiek. (vairāk…)

Izlabojot visus, tu izlabo sevi

No Bāla Sulama raksta „600 000 dvēseļu”: „Pat ja viens cilvēks pietuvināsies pilnīgas atgriešanās pie Radītāja stāvoklim, acumirklī atnāks valdnieks Mašiahs.” Tas ir, pat ja viens cilvēks paaudzē ir sasniedzis kopīgo dvēseli, viņš var izlabot visu savu paaudzi.

Jebkurš, kas izpildījis savu pienākumu, noņem vainu no visas savas paaudzes un var vairot savu lūgšanu, un aizstāvēt savu paaudzi, līdz izpelnīsies visas šīs paaudzes atbrīvošanos.

Rakstā „600 000 dvēseļu” Bāls Sulams izskaidro dvēseles uzbūvi, tā atrodas savā integrālajā, pilnības formā, visu daļu savstarpējā atkarībā. Patiesībā atsevišķu daļu nav, tā ir monolīta konstrukcija un tikai sava egoisma, sabojātības dēļ mēs redzam šo puzli salauztu, izmētātu uz visām pusēm. (vairāk…)

Sāls – ciešas savienības simbols

Bet visi tavi ēdamie upuri tev ar sāli jāsālī, un lai nekad netrūkst pie tava ēdamā upura tava Dieva derības sāls; nesot savus upurus, tev tos būs upurēt ar sāli. (Tora, „Levijs”, „Vaikra”, 2:13)

Torā liela loma tiek piešķirta sālim. Arīdzan mūsu pasaulē mēs redzam, cik tas ir svarīgs, bez sāls nav iespējams dzīvot.

Sāls ir pasaulē vienīgais dabīgais konservants, kas nodrošina visu. Senatnē, lai saglabātu produktus, tos apbēra ar sāli. Šodien, konservējot produktus, vēl pievieno arī cukuru. Taču tas nav dabiskais konservēšanas veids, kurā tika izmantots tikai sāls.

Sāls saglabā visu, tāpēc tiek dēvēts „brit melah”, proti, sāls savienība. Tādēļ sāls vienmēr bija ļoti dārgs, tas bija zelta vērtībā. (vairāk…)

Radītājs – dusmotājs

Izpostiet viņu altārus un salauziet viņu elku stabus, un nocērtiet viņu elku kokus. Un nepielūdz citu dievu, jo Tas Kungs, kura vārds: Dusmotājs, ir dusmīgs Dievs. (Tora, „Iziešana”, „Ki Tisa”, 34:13-34:14)

Cilvēks var pielūgt elkus, jebko, izņemot pilnīgi nesaprotamo, nemateriālo, nesajūtamo atdeves un mīlestības īpašību, kuru viņš nespēj iztēloties.

Ja attiecībā pret absolūtu saikni, atdevi un mīlestību, viņš dod priekšroku kādām citām īpašībām, tad viņš tiek uzskatīts par neuzticīgu, nodevēju. Tāpēc Radītājs ir dusmīgs, kad cilvēks kļūst Viņam neuzticīgs.

Taču tas viss tiek sacīts alegoriski attiecībā uz cilvēku, kuram tādā veidā ir jāpārdzīvo. Torā par garīgajām kategorijām stāstīts pasaulīgajā valodā. Mēs taču arī strādājam, lai it kā „sniegtu Radītājam baudu”. Tāpēc šeit tiek izmantoti tādi jutekliski vārdu apgriezieni kā „bauda”, „dusmotājs” utt.

No TV pārraides „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.09.2013.

Avots krievu valodā

Radītājs ir nemainīgs, maināmies mēs

Un Mozus steigšus palocījās un noliecās līdz zemei un sacīja: “Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, mans Kungs, lūdzams, nāc jel kopā ar mums, kaut gan spītīga ir šī tauta; un piedod mums mūsu noziegumus un grēkus un dari mūs par Savu īpašumu.”

Tad Viņš sacīja: “Redzi, Es esmu tas, kas noslēdz derību, un Savas tautas priekšā Es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā, ka visa tauta, kuras vidū tu atrodies, redz Tā Kunga darbus, jo vareni būs tie darbi, kurus Es tavā vidū darīšu. Ņem to vērā, ko Es tev šodien pavēlu (Tora, „Iziešana“, „Ki Tisa“, 34:8-34-11) (vairāk…)

Cilvēka uzdevums – kalpot Radītājam

No Bāla Sulama raksta „Priekšvārds grāmatai „Panim Meirot””, 6. p.: Jūs taču bijāt radīti, lai, pēc lauku darbu pabeigšanas, kopā ar saviem ēzeļiem atgrieztos pie vienas redeles.

Tāpat kā nav ēzeļa uzdevums kalpot visiem viņa paaudzes ēzeļiem pasaulē, tāpat arī nav cilvēka uzdevums kalpot visu būtņu ķermeņiem, viņa dzīvnieciskā ķermeņa laikabiedriem.

Ēzeļa uzdevums – kalpot cilvēkam, kurš stāv augstāk par ēzeli, lai nestu cilvēkam labumu. Turpretim cilvēka uzdevums – kalpot Radītājam un pabeigt Viņa nodomu. (vairāk…)

Kurš spēj dzirdēt Toru?

Un viņš izkala divas akmens plāksnes, tādas kā iepriekšējās, un Mozus cēlās agri no rīta un kāpa Sinaja kalnā, kā Tas Kungs viņam to bija pavēlējis; savā rokā viņš nesa abas akmens plāksnes. Tad Tas Kungs nolaidās mākonī un nostājās viņa priekšā, un nosauca Tā Kunga Vārdu.

Un Tas Kungs gāja viņam garām, un Viņš sauca: “Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāj nevienu nesodītu, piemeklēdams tēvu grēkus pie viņu bērniem un bērnu bērniem līdz trešajam un ceturtajam augumam.” (Tora, „Iziešana”, „Ki Tisa”, 34:4-34:7) (vairāk…)

Pacēlums, mērojot četrdesmit pakāpes

Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Uzraksti šos vārdus, jo pēc šiem vārdiem Es esmu slēdzis derību ar tevi un ar Israēlu.” Un viņš tur bija pie Tā Kunga četrdesmit dienas un četrdesmit naktis; maizi viņš neēda un ūdeni nedzēra. Un Viņš uzrakstīja uz akmens plāksnēm derības vārdus, desmit vārdus. (Tora, „Iziešana”, „Ki Tisa”, 34:27-34:28)

Runa iet par Malhut pacelšanos Binā.

„Četrdesmit” – pakāpe, kurā cilvēks pilnībā iziet no sava egoistiskā stāvokļa, paceļas virs tā par četrdesmit pakāpēm (Binas, atdeves līmenis) un izpelnas „Mozus” īpašību. (vairāk…)

Mainīt sevi, nevis pasauli

Jautājums: Vai iekšēji mums ir jāpiekrīt visiem traucēkļiem, kas nāk ārpasaules?

Atbilde: Parasti cilvēka pirmā reakcija uz to, kas notiek pasaulē, ir vēlme mainīt visu, pārkārtot pasauli, pārveidot robežas, atveseļot ekonomiku. Tāda dabiska mūsu egoisma reakcija, proti, mūsu pašu reakcija, izpaužas līdz brīdim, kad mēs piepeši sākam apzināties, ka tas viss ir muļķības!

Kur jūs esat redzējuši, ka vienas formācijas nomaiņa uz citu būtu palīdzējusi uzlabot situāciju? Rezultātā, gluži otrādi, kļūst sliktāk.Sākumā mums šķiet, ka viss iet labi, it kā mēs būtu kaut ko sasnieguši un viss ir kārtībā. Taču pēc kāda laika izrādās, ka kļuvis daudz sliktāk, salīdzinājumā ar to, kā bija iepriekš. Un tas ir dabiski, jo mēs nelabojamies. (vairāk…)