Monthly Archives: aprīlis 2014

Izsargāt vecākus no ciešanām

Kongress par integrālo audzināšanu, 5. seminārs

Visa Universa sistēma izjūt negatīvu sašutumu par to, ka tās daļas savstarpēji harmoniski nedarbojas. Sistēmā ir daļa, kas dēvēta par Aba (tēvs) un daļa, kas dēvēta par Ima (māte).

Māte ir absolūtas atdeves īpašība, hefec hesed (absolūta žēlsirdība). Tēva īpašība ir augstākais saprāts, Hohma gaisma, dzīvības avots. Abām šīm daļām savstarpēji harmoniski ir jāpastāv.

Vēl ir Keter vai Radītājs – nodoms, doma, programma, kas sniedzas līdz kādai realizācijai, kas atrodas lejā.

Mātei ir jāizveido pamatne, vieta, kurā var ienākt Radītāja gaisma. Taču tas ir iespējams tikai atbilstoši tam, kā mēs par to viņu lūdzam, jo, atrodoties absolūtas žēlsirdības stāvoklī, viņa neko nevēlas sev personīgi. (vairāk…)

Sestdienas pilnība

No sestdienas dziesmas: Cik patīkams ir tavs miers, valdniece Sestdiena!

Tāpēc mēs pasteigsimies tevi sagaidīt, atnāc , kronētā līgava!

Laikus ir sagādāti visi iespējamie mielasti (proti, vēl tumsā).

Visizmeklētākie ēdieni sagatavoti visām trim maltītēm.

Sestdiena ir visaugstākais stāvoklis, par šo stāvokli nav augstāka. Sestdiena ir labošanās beigas, cilvēka pilnīga saplūsme ar Radītāju visās savās vēlmēs un nolūkos. Kas vēl var būt vairāk? Saplūsme ir radījuma mērķis.

Trīs maltītes un trīs atgādinājumi atbilst trim līnijām. Sestdiena ir vidējā līnija, pilnība, kas radīta no tumsas un gaismas, pateicoties to savstarpējam piepildījumam. Tieši tādā veidā tiek sasniegta pilnība. Proti, ļaunums nav jānoraida, bet jāpievieno labajam, lai arī „tumsa iemirdzētos kā gaisma”. (vairāk…)

Izlabotā varas kāres vēlme

Jautājums: Ko darīt, ja es vēlos valdīt pār biedriem? Un tamlīdzīgu tieksmi es redzu citos. Kā izmantot šo tieksmi mērķa, grupas labā?

Atbilde: Ja attieksmē pret biedriem tu vēlies kļūt kā tēvs un māte, kuri pastāvīgi rūpējas par bērniem, tad valdi pār viņiem kā pār maziem bērniem!

Taču, protams, pie nosacījuma, ka tu darbojies tikai mazāko labā un viņu lūgumi, vajadzības nosaka visas tavas domas, rīcības, vēlmes.

Viņi ir tava galva, bet tu izpildi to, ko viņi vēlas. Tas tiek dēvēts būt par tēvu vai māti. Lūdzu, valdi!

No nodarbības: no Rabaša raksta, 14.02.2014.

Avots krievu valodā

Mirklis starp pagātni un nākotni

No Rabaša raksta „Barošana un dzimšana”: Par garīgo „embriju” tiek dēvēts stāvoklis, kurā cilvēks pilnībā atceļ savu egoismu. Taču, lai gan sirds viņam saka, ka viņš tikai tagad ir gatavs atcelt savu egoismu, bet pēc tam pārdomās – nevajag raizēties par rītdienu! Nav obligāti, ka šī „rītdiena” pienāks nākošo dienu, tā var pienākt arī šodien, šajā pašā mirklī.

Svarīgi ir tikai tas, kas notiek šajā mirklī. Taču, kas būs tālāk, mums nav zināms. Ar savu patreizējo lēmumu mēs nosakām to, kas notiks pēc tam. Lai gan tas arī nav garantēts, jo neviens nezina, atbilstoši kādai formulai attīstīsies notikumi laika asī.

Tādējādi ik sekundi cilvēkam jādomā tikai par esošo momentu! Labošanās nenotiek pagātnē vai nākotnē, tā notiek tikai tagadnē. Lai labotos, galvenais ir „pielipināties” esošajam mirklim.

Tā sacījuši viedie: „Ja cilvēkam šodien ir iztika, bet viņš raizējas par to, ko ēdīs rīt, tad tas liecina par ticības trūkumu”.

No nodarbības: no Rabaša raksta, 14.02.2014.

Avots krievu valodā

Slīkstošais labestības gaismā

Lai nedaudz sajustu garīgo stāvokli, var iedomāties sevi slīkstošu gaismas okeānā un paliekošu bez gaisa, gluži kā zivs, kas peld ūdenī. Augstākā gaisma mani aptver no visām pusēm un acumirklī automātiski reaģē uz katru manu kustību. Līdzko pakustināšu „roku” vai „kāju”, proti, pie mazākā mana sirdspuksta, es nekavējoties izraisu augstākās gaismas atbildes iedarbību.

Tā ir man jādzīvo pastāvīgi: no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam, jūtot sevi augstākās gaismas okeānā, kas piepilda visu Universu. Tas ir vienīgais spēks, labais un labu nesošs, reaģējošs uz jebkuru manu kustību, lai visoptimālākā veidā mani virzītu uz mērķi.

Es atrodos šajā gaismā. Proti, jebkura kustība manās vēlmēs: nedzīvajās, augu, dzīvnieciskajās un cilvēciskajās, nekavējoties piesaista man atbildes reakciju. Tāpēc tas ir jāņem vērā.

No nodarbības: no Zoar Grāmatas Priekšvārda, 21.02.2014.

Avots krievu valodā