Zinātne apstiprina kabalu

Viedoklis (S. Kovaļovs, psihologs, psihiloģijas zinātņu doktors, profesors, Inovatīvo Psiholoģijas Tehnoloģiju institūta direktors): Mēs izdzīvosim tikai tajā gadījumā, ja kardināli mainīsim mūsu pasaules uzskatu. Mums jāattīsta savdabīgi spēku centri. Mentālais, prāta spēks, kas attēlos mums citu pasaules ainu.

Optimistisku, prieka pilnu, neegoistisku, tikumisku, garīgu. Kad Hārvardas zinātnieki veica pētījumus, kāpēc mums ir tik zems dzīves ilgums, viņi bija izbrīnīti par noskaidroto: mēs izmirstam ne tāpēc, ka lietojam alkoholu un smēķējam. Izrādās, ka mēs izmirstam no skumjām un dzīves jēgas trūkuma.

Replika: Lūk, zinātnieku viedokļi pakāpeniski nonāk pie kabalas viedokļa. Taču mēs nedrīkstam gaidīt, kamēr viņi paši nāks pie saprašanas, bet tāpat ar zinātnieku palīdzību ir jāievieš integrālās audzināšanas metodika.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: