Pieslēgties „Mozus” līmenim

Un Israēla bērni noņēma savas rotas Horeba kalna priekšā.

Tad Mozus ņēma telti un uzcēla to tālu ārpus nometnes un nosauca to par Saiešanas telti. Ikvienam, kas meklēja To Kungu, bija jāiet uz Saiešanas telti ārpus nometnes. (Tora, „Iziešana”, „Ki tisa”, 33:6-33:7)

Ikvienam no mums piemīt tādas egoistiskās vēlmes, ar kurām mēs neko nevaram izdarīt. Turklāt tās vēlmes, kuras mēs varam nedaudz pavērst augšup, paceļas līdz Binas pakāpei – atdeves īpašībai, Mozus īpašībai. Tieši tur, šajās savrupajās tieksmēs, mēs varam uz kādu laiku nonākt kontaktā ar Radītāju.

„Ārpus nometnes” nozīmē ārpus vēlmēm, kad mums ir tikai viens konkrēts nolūks, kas virzīts uz mērķi: pieslēgties Mozus līmenim.

Un bija: kad Mozus devās pie Saiešanas telts, tauta cēlās kājās – katrs pie ieejas savā teltī un lūkojās nopakaļ Mozum, līdz viņš ienāca teltī.

Telts pauž Binas īpašību – atdevi.

„Tauta”, proti, cilvēka vēlmes, kas virzītas uz šo īpašību, taču nav spējīgas kustēties, pagaidām viņā vēl nevar atrasties. Un tikai punkts, kas dēvēts par Mozu, paceļas augšup, līdz šo līmeni sasniedz.

No TV pārraides „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.09.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: