Paaudze, kurai nav saknes

Bāls Sulams „Priekšvārds Zoar Grāmatai”, 63. p.: Visu parcufim, pasauļu un dvēseļu likums: vistīrākās atklājas parcufā pirmās. Attiecīgi tam, pasaulē un dvēselēs sākumā izpaudās tilpnes HaBaD un tādējādi pirmo divu tūkstošu gadu dvēseles bija neizmērojami augstas.

Taču līdz ar to, tās nevarēja saņemt visu gaismu, kas paredzēta šo dvēseļu pakāpei, jo pietrūka jaunās daļas, kuras attiecas uz pasauli un mums pašiem – HaGaT un NeHIM.

Bāls Sulams izklāsta par paaudžu pakāpenisko kritumu, tā rezultātā mūsu paaudze nonāca viszemākajā stāvoklī un nogrima līdz pašam padibenim.

Šodien mums nav zināms, no kurienes esam nākuši, kurp ejam un kādēļ. Mēs nezinām ne savu sakni, ne savu mērķi, ne arī to, kas mums būtu dzīvē jādara. Mums nav jebkādas saiknes ar avotiem, mums nav priekšstata par to, kas patiesībā ir Tora un baušļi to autentiskajā, visdziļākajā nozīmē.

Kālab un kāpēc mēs dzīvojam? Kāda ir mūsu dzīves jēga? Tas viss mums nav zināms. Nav vairs to dižo, kuri varētu mūs virzīt uz priekšu kā virzītājspēks, kā skolotāji. Taču galvenais – zaudēta saikne ar Avotu, ar tautu pirmsākumiem. Tāpēc mēs nonācām necaurredzamā tumsā.

Tā nav nejaušība. Radītāja atklāsme radījumam, no sākuma līdz beigām, dalās sešos tūkstošos pakāpienu, kuri tāpat tiek dēvēti par sešām tūkstošgadēm.

Šos pakāpienus mēs skaitām no Radītāja atklāsmes Ādamam. Viņš bija pirmais cilvēks, kurš atklāja Radītāju. Ādams bija pirmais realizētais rešimo, kurš sevi izlaboja.

Tālāk, sākot no šī un līdz pēdējam rešimo, kuram sevi ir jāizlabo, atrodas seši tūkstoši pakāpienu, kuri iedalās trijos periodos, katrs periods atbilst diviem tūkstošiem gadu: HaBaD, HaGaT un NeHI.

No tā izriet, ka paaudžu kritums nav izraisīts kāda vainas dēļ. Mums sākotnēji vajadzēja nolaisties līdz esošajam stāvoklim, līdz mūsdienu dzīves veidam. Tieši no šīs nožēlojamās dzīves, no dziļā bezdibeņa, mēs varam sākt savu augšupeju, lai sasniegtu virsotni.

Tad mēs sapratīsim, cik milzīgi liela ir atšķirība starp tilpni un gaismu, un, pateicoties tam, mēs spēsim pa īstam novērtēt Radītāju.

No nodarbības: no „Priekšvārda Zoar Grāmatai”, 25.02.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: