Tas, kurš dzen uz priekšu

No Zoar Grāmatas Priekšvārda, nodaļa „Ēzeļu dzinējs”, 87. p.: Ēzeļu dzinējs nozīmē taisnā dvēseles dzimšanu (ibur), šī dvēsele atnāk, lai tam, kurš iet Radītāja ceļu, palīdzētu no esošās pakāpes pacelties uz augstāku pakāpi, tas līdzinās ēzeļu dzinējam, kurš uz ēzeļu mugurām pārvadā cilvēkus no vienas vietas uz citu.

Un šajā laikā arī taisnais krīt no savas iepriekšējās pakāpes un dzimst jaunajā pakāpē, tāpat kā tās dvēseles īpašība, kura atnāk palīdzēt, jo „dzimšanas” stadija nozīmē mohin gaismas izzušanu.

„Zini, ka tas notiek katrā jaunā pakāpē, jo jebkurā laikā, kad cilvēkam jāsasniedz jauna pakāpe, viņam jāsasniedz iepriekšējo mohin izzušana, it kā viņš nekad iepriekš nebūtu sasniedzis nevienu pakāpi, sākot no jauna iegūt Nefeš, dēvētu par „embriju”, bet pēc tam Ruah, stāvokli, ko dēvē par „barošanu”.

„Un tāpēc, mans dēls, ej un kļūsti par ēzeļu dzinēju”, jo par cik neko nevar turpināt no iepriekšējās pakāpes, tev nepieciešama jauna „dzimšana”, dēvēta par „ēzeļu dzinēju”.

Nevajag pārdzīvot, ka ikreiz darbs jāsāk no sākuma, no tās vietas, kurā mēs it kā jau esam bijuši, taču atgriežamies arvien no jauna. Tie ir tieši virzības uz priekšu simptomi, ja cilvēkam dod krituma stāvokli! Proti, ne vien izmet viņu materiālajā dzīvē, bet liek viņam sajust, ka viņš ir nokritis. Tas nozīmē, ka viņš pabeidzis iepriekšējo pakāpi un patlaban sāk pacelties uz jaunu, kura vēl viņam pietrūkst, lai piepildītu savu tilpni.

No nodarbības: no Zoar Grāmatas Priekšvārda, 16.02.2014.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: