Gudrības gaismas nonākšana lejup

Un taisi arī zelta diadēmu un iegriez tanī, kā zīmoga griezējs to dara: Svēts Tam Kungam. Un liec to virs turbāna, turbāna priekšējā pusē, piesienot ar zila purpura saiti.

Lai tā ir uz Ārona pieres, ka Ārons uz sevi ņem visas vainas, kas pie dāvanām, ko Israēla bērni veltī, pie visiem viņu dāvinājumiem; tā lai ir allaž uz viņa pieres, ka tas Tam Kungam labi patīk. (Tora, „Iziešana”, „Tecave”, 28:36 – 28 – 38)

Galvas apsegšana nozīmē „ekrānu”. Ekrānam jābūt sasietam ar gaismas pavedienu, kas savieno to ar Radītāju. Augstākā gaisma, caur tā saucamo turbānu, nonāk lejup uz Ārona galvu, kas aplieta ar olīveļļu, kas simbolizē Hohma gaismu (gudrības gaismu) un notek pār visu viņa ķermeni.

Eļļa, pilot lejā, pa Ārona matiem un bārdu plūst uz viņa ķermeni un drēbēm, tādā veidā paužot gaismas nonākšanu lejup visos Unisversa līmeņos, kurus cilvēks sāk sevī iekļaut.

Piere (ivr. „mecach”) ir gaismas atklāsme.

Tās mūsu ķermeņa daļas, kuras nav pārklātas ar apmatojumu, pauž kli/ tilpni – izlabotās vēlmes, kas piepildītas ar gaismu. Turpretī ķermeņa daļas, kas apklātas ar apmatojumu, tās ir vēl neizlabotās vēlmes un tāpēc gaisma tajās pagaidām neatklājas.

Jēdziens „mati” („searot”) cēlies no vārda „soer”, kas nozīmē „tas, kurš izjūt saspringumu, neiecietību, izlabosies vēlmē” un tāpēc mati simbolizē nepilnīgu labošanos.

No TV pārraides „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 28.08.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: