Monthly Archives: marts 2014

Kāpēc es slimoju?

Jautājums: Kāpēc mums pastāvīgi rodas problēmas ar veselību, ģimenē utt.?

Atbilde: Mēs nezinām, kāpēc mēs slimojam, jo neredzam visu Universa sistēmu. Kāds kaut ko kaut kur izdarīja vienā vietā, bet par viņu kāds cits kādā citā vietā saņem „pa galvu”, tāpēc ka esam vienota integrāla sistēma. Tāpēc es nevaru jums pateikt, kā rīkoties, ja kāds slimo.

Mums jāvirzās tikai uz to, lai sasniegtu mūsu kopīgo apvienošanos. Tikai to! Šajā saistībā Bāls Sulams raksta: „Mīlestība pret biedriem spēj nosegt visas mūsu problēmas”.

Avots krievu valodā

Tas, kurš dzen uz priekšu

No Zoar Grāmatas Priekšvārda, nodaļa „Ēzeļu dzinējs”, 87. p.: Ēzeļu dzinējs nozīmē taisnā dvēseles dzimšanu (ibur), šī dvēsele atnāk, lai tam, kurš iet Radītāja ceļu, palīdzētu no esošās pakāpes pacelties uz augstāku pakāpi, tas līdzinās ēzeļu dzinējam, kurš uz ēzeļu mugurām pārvadā cilvēkus no vienas vietas uz citu.

Un šajā laikā arī taisnais krīt no savas iepriekšējās pakāpes un dzimst jaunajā pakāpē, tāpat kā tās dvēseles īpašība, kura atnāk palīdzēt, jo „dzimšanas” stadija nozīmē mohin gaismas izzušanu.

„Zini, ka tas notiek katrā jaunā pakāpē, jo jebkurā laikā, kad cilvēkam jāsasniedz jauna pakāpe, viņam jāsasniedz iepriekšējo mohin izzušana, it kā viņš nekad iepriekš nebūtu sasniedzis nevienu pakāpi, sākot no jauna iegūt Nefeš, dēvētu par „embriju”, bet pēc tam Ruah, stāvokli, ko dēvē par „barošanu”. (vairāk…)

Izjust „saiknes garšu” ar Radītāju

Jautājums: Kādi ierobežojumi jāuzliek vitāli nepieciešamajam, lai pareizi virzītos uz garīgo?

Atbilde: Nekādi. Ēd, dzer, uzdzīvo un dari visu, ko vēlies, tāču pāri tam visam noturi pastāvīgu saikni ar Radītāju: „Nav neviena cita, izņemot Viņu.”

Tādā mērā, kādā tu nevari atrasties šajās domās, tev ir jāierobežo sava uzdzīve. Citiem vārdiem, darot visu, ko vēlies, sāc pazemināt materiālo pārmērību līmeni, lai „Nav neviena cita, izņemot Viņu” pastāvīgi tev būtu galvenais. Labošanās beigās lietosi bez ierobežojuma un saiknē ar Radītāju visu, kas ir dzīvē. (vairāk…)

Melnā punkta balināšana

Garīgajā pasaulē cilvēka izaugsme līdzinās mēness fāzēm, pastāvīgam atjauninājumam. Mēness nozīmē Malhut, kas pati par sevi ir tumša un nespīd, taču, pateicoties atstarotajai gaismai, sasniedz savu labošanos. Mēness labošanās tiek dēvēta par apgaismošanu, tas ir, pacelšanos, līdz tiek sasniegta Binas pakāpe, pateicoties kurai Mēness kļūst balts. Melnais punkts, pateicoties tam, ka labojas, katru mēnesi pārvēršas baltajā punktā.

„Mēness” (hodeš) nozīmē atjaunošanos (hiduš) un tas ne vienmēr ilgst 30 dienas. Tikai pēc darba ar savu garīgo parcufu dalīsies daļās – „galva, rumpis un nobeigums”, pa desmit sefirot katrā daļā, rezultātā no tā izveidosies 30 daļas. Taču patlaban katru sekundi mēs varam iziet atjaunošanos, jo vēl neatklājam detaļas katrā noskaidrošanas punktā, kontaktā ar Radītāju.

Atrodoties savu biedru lokā, galvenais patlaban ir papūlēties izveidot no sevis „embriju”. Radītājs ir jāiztēlojas kā absolūtas grupas tēls, kuras locekļi atrodas vienotībā un mīlestībā, un man tajā tikai vajag iekļauties. Caur grupu es spēšu saņemt spēkus, kas man palīdzēs atcelt savu egoismu. (vairāk…)

Tas, kurš smejas par manām pūlēm

Manas vēlmes tumšie, vēl neizzinātie dziļumi tiek dēvēti pa „akmens sirdi”. Tas izpaužas tikai kā manu pūliņu sekas.

Ādama Rišona sistēma krita grēkā pie Atziņas koka tieši tāpēc, ka „akmens sirds” bija slēpta. Tā atklājas tikai pie nosacījuma, ja mēs virzāmies uz saplūsmi. Tiecoties uz saplūsmi, es piepeši atklāju, ka neesmu spējīgs to sasniegt, ka uz mani tas vispār neattiecas.

Pēc tam, kad vērsu uz atdevi tik daudz vēlmju, atklājas „piedeva” – nepieejams „bluķis”, kas manī sēž un smejas par mani: „Tev nekas nelīdzēs, ar mani šis nummurs neizdosies. Mani tev neizlabot”. (vairāk…)

Vilku barā…

Jautājums: Pieņemsim, kāda uzņēmēju sabiedrība, pateicoties savstarpējam atbalstam, nonāca pie secinājuma par integrālās mijiedarbības nepieciešamību un nolēma mainīt virzienu. Kādas stratēģiskas izmaiņas viņi varētu veikt, ja to apzinātos?

Atbilde: Problēma ir tajā apstāklī, ka uzņēmēji dzīvo egoistiskā sabiedrībā, kā vēža audzējā un ir šīs sabiedrības daļa. Tāpēc ir grūti iedomāties, ka viņi kaut kādā veidā sāktu reformēt to biznesa sabiedrību, kurā atrodas. Tas iespējams, ja tikai viņu būs daudz un viņi pakāpeniski apzināsies pārmaiņu nepieciešamību, kurām jānotiek viņos un viņu savstarpējos sakaros. (vairāk…)

Liels belziens pa akmens sirdi

No raksta „Shamati”, nr. 19: Cilvēkam galvenais ir censties iegūt spēcīgu vēlmi sasniegt atdevi un pārvarēt savu egoismu. Turklāt vēlmes spēks tiek mērīts, balstoties uz kavējumu un apstāšanās skaitu – proti, cik daudz laika paiet starp vienu pārvarēšanu un citu, kad cilvēks piepeši vidū apstājas un izjūt kritumu.

Par spēcīgu vēlmi dēvē tādu, kad pārtraukums neaizņem viņam daudz laika un viņš tūdaļ no jauna mostas darbam. Tas notiek ar cilvēku, kurš vēlas sasist milzīgu akmeni un ņem lielu veseri. Ja viņš, atvēzējies, stipri sit pa akmeni – ne lēni un palēnām, bet mobilizē visus savus spēkus, tad acumirklī akmens padodas un no vesera trieciena sašķeļas.

Tādā veidā var pārbaudīt un novērtēt savu virzību uz priekšu, vai saīsinās kavējumi, pārtraukumi starp stāvokļiem, augšupejām un kritumiem. Vai mūsu spiediens, spēks, pateicoties kuram mēs izlaužamies uz priekšu, kļūst arvien stiprāks. Vai mēs pārlēcam no stāvokļa stāvoklī ar lielāku enerģiju, vēlmi, uzstājību, neatliekamu nepieciešamību. (vairāk…)

Apzināta sabiedrības reformēšana

Jautājums: Vai ir iespējams izstrādāt integrālās ekonomikas modeli?

Atbilde: Lai izstrādātu integrālās ekonomikas modeli, nepieciešams cilvēks jau ar „izlabotām smadzenēm”, viņa domām jābūt altruistiski virzītām. Tādam cilvēkam jāatrodas citā savas iekšējās attīstības līmenī.

Tādā mērā, kādā cilvēki apzināti sevi pāraudzinās, viņiem pašiem radīsies pareizas pārveides idejas attiecībā uz visām sabiedriski ekonomiskām, politiskām un cita veida attiecībām. Tādējādi, lai kādi modeļi patlaban tiktu radīti, integrālajā sabiedrībā tie visi būs absolūti nederīgi. (vairāk…)

Pirmoreiz kopš Ābrama laikiem

Radījums iziet trīs stāvokļus.

Pirmais stāvoklis ir Bezgalība, kurā mēs atrodamies pilnības stāvoklī, kas mums dots no augšienes, no radīšanas nodoma. Šis nodoms par radījumu laimi atklājas uzreiz, par cik Radītājam nav nepieciešamas jebkādas darbības, lai sniegtu saviem veidojumiem labu. Taču viņi paši pagaidām eksistē  tikai potenciālā, kam nāksies vēl realizēties.

Otrais stāvoklis – nolaišanās lejup no Bezgalības pilnības stāvokļa, mērojot piecas pasaules, līdz pat mūsu pasaulei. Šajā ceļā mēs izejam sašķelšanos un dalīšanos divās sistēmās: nešķīstības un škīstības sistēmā. Rodas īpašs garīgais parcufs – Ādams Rišons, taču pēc tam tas sašķeļas „grēkā pie Atzīšanas koka”. Dvēseles sašķeļas vairums daļās, un ļaunums attīstās līdz šīs pasaules līmenim, līdz viszemākai pakāpei. (vairāk…)

Apziņas ietekme uz DNK

Pētījums: Atklājumi ģenētikā ļauj pieņemt, ka organisma ģenētiskie kodi var atrasties ne DNK molekulā. Tad, kad pētnieki apstaroja DNK paraugu ar maigu lāzeri, viņi atklāja, ka DNK pievelk un kā švamme uzsūc sevī gaismu, un saglabā tās fotonus spirāles veidā.

Esam pieraduši uzskatīt, ka pašu gaismu saglabāt nav iespējams, tikai ja pārvērst tās enerģiju citās formās, piemēram, augu zaļajā hlorofīlā. Izrādījās, ka gaismu var izmantot kā uzturu, kas uzglabāsies DNK kā neaizskarama rezerve.

Tālāk: zinātnieki novāca DNK molekulu un vietā, kur tā iepriekš atradās, gaisma turpināja griezties spirālveidā, lai gan DNK tur fiziski vairs neatradās. Kādam neredzamam spēkam nebija nepieciešama DNK molekula. Vienīgais racionālais zinātniskais izskaidrojums – pastāv enerģētiskais lauks, kurš ir vienots ar DNK molekulu, it kā DNK molekulai būtu enerģētiskais dubultnieks. (vairāk…)