Israēla zeme – traktē pareizi!

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas noslēgumam: Katrs, kuru aizrauj Toras noslēpumi, tiecas uz Israēla zemi.

Pastāv materiālais zars, un ir garīgā sakne. Garīgajā „Israēla zeme” tās nedalītjā veidā nozīmē Malhut, kura pilnībā paceļas līdz Binai, nevis atsevišķas tās daļas, kuras mēs paceļam augšup. „Zeme” ir vēlme, bet „Israēls” nozīmē „tieši pie Radītāja (jašar-El). Tādējādi vēlmei, kas paceļas līdz Keter, jāpaceļas līdz Binas pakāpei. Līdz ar to tā sevi izlabo.

Tad, kad Malhut pilnībā nonāk līdz Binas pakāpei, no turienes tā sāk saņemt hohma gaismu, kas atklājas hasadim gaismā. Un tas tiek dēvēts par „atbrīvošanos”, „Radītāja atklāsmi radījumam”. Tāpēc arī sacīts, ka Radītāja atklāsme ir iespējama tikai Israēla zemē.

Mums pareizi jātraktē termini, arī garīgajā nozīmē. Piemēram: „zeme Viņa atziņu pilna” ir tā pati Malhut, kas pacēlusies uz attiecīgo Israēla zemes pakāpienu.

Cits piemērs: sacīts, ka labošanās beigās, ar Mašiaha, proti, gaismas atnākšanu, kas Malhut izvelk (mosheh) līdz Binai, Israēla zeme izplatīsies pa visu pasauli. Citādi sakot, Binas īpašība jau valda pār visu saņemošo vēlmi un to labo.

Tātad atbrīvošanās, Mašiaha nākšana, Radītāja atklāsme un visas tamlīdzīgas darbības ir iespējamas tikai Israēla zemē – izlabotajā vēlmē.

Taču tas arī attiecas uz materiālo pasauli. Katrai garīgai saknei jāpieskaras materiālajam zaram. Tādējādi kaut kas garīgs nevar rasties nekur citur, izņemot Isralēla zemi. Viss griezīsies apkārt tai vai arī vēl kaut kur, taču saiknē ar to vai ebreju tautu. Visi notikumi, tā vai citādi, ir saistīti ar Israēla zemi, un reiz mēs redzēsim, kas ir šo notikumu cēlonis, to sakne atrodas šeit…

No nodarbības: no „Raksta Zoar Grāmatas nobeigumam”, 24.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed