Kāpēc Dievs ir vienots, bet ticības dažādas?

Jautājums: Kāpēc Dievs ir vienots, bet ticības dažādas?

Atbilde: Tāpēc, ka ticībām nav nekāda sakara ar Dievu, ar augstāko vadošo spēku. Par šo spēku, ko tas ir radījis un kā pārvalda visu radīto, mums stāsta kabalas zinātne.

Kabala nav ticība, ne arī reliģija, bet gan zinātne, jo saņemta ne no augšienes, bet no cilvēkiem, kuri ar savām pūlēm atklāja augstāko spēku, tā būtību un šo zinātni mums nodeva mantojumā. Kabalisti pēta (tieši pēta!) visas radītās radības vienoto augstāko spēku, atklājot to savās sajūtās un to izzinot, pateicoties atdeves un mīlestības īpašībām, kuras viņos attīsta kabalas zinātne.

Kabalisti runā tikai par to, ko cilvēks (kabalists) izzina. Augstākā dabas spēka izpēte ir pieejama visiem. Kabalisti apgalvo, ka tieši šī spēka atklāšana mums sniegs iespēju izlabot cilvēka dabu un organizēt pareizu apkārtējo pasauli.

Izņemot kabalu, pastāv ticības, kuras izdomā dievības un tās pielūdz. Par cik tās tic Dieva esībai, to neizzinot, tad izdomā to visādos veidos, kā katram labpatīk.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: