Neapmierinošs vērtējums par relativitātes teoriju

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Zoar Grāmatas autoru līmenis atrodas 125 pakāpju augstumā, šīs pakāpes nav iespējams izzināt pirms Mašiaha laikmeta iestāšanās. Paaudzēm pirms Mašiaha laikmeta nebija kopējas izzināšanas ar Zoar Grāmatas autoriem un tāpēc šajās paaudzēs tā nevarēja atklāties.

Šeit mēs redzam, kāpēc kabalisti slēpa Zoar Grāmatu. Visās paaudzēs līdz mūsdienām nebija nepieciešamības pēc šīs grāmatas. Iedot viņiem šo grāmatu būtu tas pats, kā iedot skolniekiem vai pat studentiem materiālus Nobeļa prēmijas laureātu līmenī. Tas tikai izraisītu cilvēkiem sajukumu.

Piemēram, ja mēs mēģinātu pasniegt bērniem relativitātes teoriju vai citu sarežģītu koncepciju, viņi vienkārši neprastu to apgūt un, iespējams, tas nodarītu kaitējumu prātam.

Cilvēks pakāpeniski iegūst nepieciešamos līdzekļus, lai pietuvinātos sarežģītam materiālam. Tas nav vienkārši. Dažas progresīvās zinātnes spēj saprast tikai nedaudzi cilvēki pasaulē, un ne visi viņi pie tam ir spējīgi strādāt ar materiālu, attīstot to tālāk. Ne katrs prāts spēj ko tādu izturēt.

Tāpēc nedrīkst dot cilvēkiem nenobriedušu augli, pareizāk sakot, augli, kuram viņi paši vēl nav nobrieduši. Viss jāapgūst pakāpeniski. Sacīts: „Neliec šķēršļus aklajam”, jo viņš noteikti nokritīs. Dod viņam iespēju pakāpeniski attīstīties.

Zoar Grāmatas autori saprata, ko dara. Viņi atradās garīgajā pakāpē, kuru mantoja no Tempļa, mīlestības pret tuvāko kā pret sevi pašu pakāpē un, pateicoties mīlestībai, izzināja Radītāju, kas bija apslēpts šajā mīlestībā. Zoar Grāmatā viņi izklāstīja savu izzināšanu, aprakstīja, kādā veidā viņi ir savstarpēji organizēti un kādā veidā, atbilstoši tam, atklāj Radītāju.

Taču citi vēl nespēja šādā veidā strādāt, tādējādi nonāca divu tūkstošu gadu ilgstošas trimdas periodā. Tāpēc kabalisti noslēpa Zoar Grāmatu līdz mūsdienām. Toties mūsdienās šī grāmata atklājas jau visiem.

No nodarbības: no „Raksta Zoar Grāmatas nobeigumam”, 23.12.2013.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: