Monthly Archives: februāris 2014

Noskaidro savā sirdī īstenību

Tā Ārons lai glabā Israēla dēlu vārdus tiesneša krūšu zīmē uz savas sirds, kad viņš ir svētnīcā, lai tos pastāvīgi pieminētu Tā Kunga priekšā. (Tora, „Iziešana”, „Tecave”, 28:29)

12 akmeņi, kas ielikti Hosannā, simbolizē egoisma labošanu, jo egoisms ir akmens (akmens sirds – „Lev ha Even”), kas ar nolūka palīdzību pārvēršas dārgakmenī.

Tad, kad cilvēks pareizi strādā, spītējot savam ego, kurš paliek viņā tāds, kāds tas ir, tad visi 12 akmeņi kļūst par pilnībā izlabota Israēla (tie, kuri tiecas pie Radītāja) stāvokļa simbolu. (vairāk…)

Israēla zeme – traktē pareizi!

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas noslēgumam: Katrs, kuru aizrauj Toras noslēpumi, tiecas uz Israēla zemi.

Pastāv materiālais zars, un ir garīgā sakne. Garīgajā „Israēla zeme” tās nedalītjā veidā nozīmē Malhut, kura pilnībā paceļas līdz Binai, nevis atsevišķas tās daļas, kuras mēs paceļam augšup. „Zeme” ir vēlme, bet „Israēls” nozīmē „tieši pie Radītāja (jašar-El). Tādējādi vēlmei, kas paceļas līdz Keter, jāpaceļas līdz Binas pakāpei. Līdz ar to tā sevi izlabo.

Tad, kad Malhut pilnībā nonāk līdz Binas pakāpei, no turienes tā sāk saņemt hohma gaismu, kas atklājas hasadim gaismā. Un tas tiek dēvēts par „atbrīvošanos”, „Radītāja atklāsmi radījumam”. Tāpēc arī sacīts, ka Radītāja atklāsme ir iespējama tikai Israēla zemē. (vairāk…)

Kāpēc Dievs ir vienots, bet ticības dažādas?

Jautājums: Kāpēc Dievs ir vienots, bet ticības dažādas?

Atbilde: Tāpēc, ka ticībām nav nekāda sakara ar Dievu, ar augstāko vadošo spēku. Par šo spēku, ko tas ir radījis un kā pārvalda visu radīto, mums stāsta kabalas zinātne.

Kabala nav ticība, ne arī reliģija, bet gan zinātne, jo saņemta ne no augšienes, bet no cilvēkiem, kuri ar savām pūlēm atklāja augstāko spēku, tā būtību un šo zinātni mums nodeva mantojumā. Kabalisti pēta (tieši pēta!) visas radītās radības vienoto augstāko spēku, atklājot to savās sajūtās un to izzinot, pateicoties atdeves un mīlestības īpašībām, kuras viņos attīsta kabalas zinātne. (vairāk…)

Sašķeltā pasaule

Patlaban mēs atklājam sašķeltu pasauli. Citādi sakot, mūsu pasaulē savā egoismā esam nonākuši pie paša bezdibeņa. Ja atklāsies vēl dziļāks slānis, mēs vairs nespēsim no turienes vairs izrauties. Tāpēc, ka mūs tur gaida patiešām drausmīgi stāvokļi, kuros zaudējam cilvēcisko būtību.

Pravieši sacīja, ka tamlīdzīgs ir iespējams, ja mērot ceļu, kurā viss notiek savā laikā. Tanahā (Tora, Pravieši, Svētie Raksti) aprakstīts tieši tas ceļš, kurš mūs gaida, ja mēs “nesadarbojamies”, ja neņemam vērā tā norādījumus. Starp citu Pravieši raksta par briesmīgām, sirdi stindzinošām katastrofām.

Bāls Sulams tāpat norāda, ka sliktākajā gadījumā sāksies Trešais un Ceturtais pasaules karš. Lai gan šķiet, kas paliks pēc Trešā pasaules kara, ja visa pasaule jau kļuvusi par globālo ciematu,  „piebāztu” ar masu iznīcināšanas ieročiem? (vairāk…)

Neapmierinošs vērtējums par relativitātes teoriju

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Zoar Grāmatas autoru līmenis atrodas 125 pakāpju augstumā, šīs pakāpes nav iespējams izzināt pirms Mašiaha laikmeta iestāšanās. Paaudzēm pirms Mašiaha laikmeta nebija kopējas izzināšanas ar Zoar Grāmatas autoriem un tāpēc šajās paaudzēs tā nevarēja atklāties.

Šeit mēs redzam, kāpēc kabalisti slēpa Zoar Grāmatu. Visās paaudzēs līdz mūsdienām nebija nepieciešamības pēc šīs grāmatas. Iedot viņiem šo grāmatu būtu tas pats, kā iedot skolniekiem vai pat studentiem materiālus Nobeļa prēmijas laureātu līmenī. Tas tikai izraisītu cilvēkiem sajukumu. (vairāk…)

Visu zinātņu universālais fundaments

Zinātne ir Radītāja atklāšana, tas ir vienīgais spēks, kas darbojas mūsos. Vairāk mums nav ko atklāt. Zinātniska pieeja ir iespēja izmērīt atklājušos parādību un ar formulu palīdzību to aprakstīt.

Proti, noskaidrot cēloņu un seku saikni, aprakstīt likumsakarības laika, kustības, telpas parametros: garīgajos vai materiālajos, noteikt spēku, darbību un rezultātu korelāciju. Mēs atklājam, kādā veidā tas viss viens ar otru ir saistīts. (vairāk…)

Novērsties no pašmīlības ceļiem

Šodien visai pasaulei ir dažas „iespējas” tālākai attīstībai, patiesībā tās nav realizējamas. Var visās vietās pieņemt islāmu, var nostāties uz komunisma sliedēm un var vērsties pie fašisma. Visi šie varianti ir postoši, tie ļoti ātri iznīcinās mūsdienu infrastruktūru.

Taču pastāv arī cita iespēja: saprotot, ka viss pārējais nav izeja no situācijas, sākt cilvēka labošanos. Citas metodes cilvēku nelabo, tajā pašā laikā mēs piedāvājam tieši to. Uzskatu, ka pasaule jau pietuvinās sapratnei par faktu, ka, neizlabojot cilvēku, vienalga atgriezīsies pie tās pašas „skaņu plates”. (vairāk…)

Kas izaicinās zinātni piekrist kabalai?

Jautājums: Kas izaicinās zinātni piekrist kabalai?

Atbilde: Neatrisināmās pretrunas, kuras bez ievadīšanas kabalistisko postulātu zinātnē, nekādā veidā neatrisināsies. Zinātne sāks „noskārst”, domāt, ka jāpastāv spēku sistēmai, kas pretēja mūsu būtībai, ka, pretstatā mūsu pasaulei, kurai piemīt saņemšanas daba, ir jāeksistē antipasaulei ar atdeves dabu.

Zinātnes sevišķums ir tajā aspektā, ka tā uzskata, ka dabā visu vada vienota likumu sistēma, tas ir, vienots spēks un šajā kodeksā nav nekādu pretrunu, proti, tā ir integrāla sistēma. Turpretī, ja mūsu zinībās rodas pretrunas, tas nozīmē mūsu zināšanu trūkuma sekas.

Dabā nav pretrunu,  proti, ir absolūta vienotība. Šī ticība, ka pastāv dabas vienotība, vienmēr virzīja zinātni uz priekšu un tāpēc visas pretrunas, kas radās, tika atrisinātas. Tātad zinātne attīstās uz saprātīga loģiska fundamenta, un tai ir visas iespējas nonākt pie robežas ar viņpasauli. Un tālāk aiz sevis to vedīs kabala.

Avots krievu valodā

Durvis vairs nav aizslēgtas

Bāls Sulams „Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”: Visās paaudzēs bija tikai nedaudzi cilvēki, kuri, mērojot garīgos pakāpienus, pacēlās augšup, lai sasniegtu izzināšanu un saplūsmi. Par to sacīts: „Es atradu vienu cilvēku no tūkstoša. Tūkstoš cilvēku ienāk istabā, bet viens nonāk pie gaismas”. Turklāt Mašiaha paaudzē ikviens var nonākt pie saplūsmes un izzināšanas.

Tādā veidā mūsdienās viss tūkstotis nonāks pie gaismas, pie izzināšanas. Protams, tas prasa pūles – pretējā gadījumā mums neizveidosies garīgās tilpnes. Taču no augšienes vairs netiek likti nekādi ierobežojumi un ikviens ceļā var saņemt daudzu cilvēku atbalstu, kuri tiecas sasniegt to pašu. (vairāk…)

Nepieļaut cilvēces degradāciju

Es ne reizi vien sacīju, un šodien mēs acīmredzami pārliecināmies, ka miljoniem cilvēku nonāk aiz aktīvās darbības borta. Viņi saņem minimālo pabalstu, sēž mājās un nezina, ko darīt.

Cilvēks degradē! Vairākus mēnešus atrodoties bez darba, turklāt vēl vairākus gadus, viņš jau ne uz ko nav spējīgs. Viņš kļūst par nelietderīgu sabiedrības elementu, jo atrod no darba. Darbs radīja cilvēku! Meklējumi, saspringums, mācības!

Tāpēc viņš pakāpeniski degradē, pārvēršoties vienkārši par olbatumvielu masu. Un ko ar šo masu darīt?! Tādā veidā tā izies ielās un demolēs visu no vietas. Mēs jau to redzam. (vairāk…)